• Vychovávame

     • Záleží nám na duchovnom formovaní detí

     • Pre deti v našej škôlke je každoročne pripravený bohatý duchovný program. Výchova v rodine je dopĺňaná výchovou v našej škôlke a preto dbáme aj o duchovné, duševné a morálne formovanie detí.

      Školský rok každoročne začíname aj zakončujeme svätou omšou. Okrem toho majú deti zabezpečenú účasť na svätej omši aj na niektoré sviatky počas školského roka.


      Veľmi očakávaným dňom je príchod sv. Mikuláša a na sviatok narodenia Pána Ježiša sa s deťmi pripravujeme počas adventu. Táto príprava je každoročne zakončená vianočnou besiedkou, na ktorú spolu s deťmi pripravujeme veselý program pre ich rodičov.


      Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa mamičkám za ich lásku. Na tento deň si deti pripravujú svoje poďakovanie formou krátkeho ale veľmi úprimného vystúpenia venovaného mamičkám.
      Deti v škôlke pravidelne navštevuje pán kaplán a iní vzácni ľudia, ktorí deťom primeraným spôsobom odhaľujú krásu duchovného života.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie