• AKTUALITY - školské aktivity

   • Prišiel sv. Mikuláš

    Prišiel sv. Mikuláš

    06.12.2022 15:05
    V utorok 6.12. 2022 sme oslávili sviatok sv. Mikuláša divadelným predstavením Tri sestričky nevestičky.
                                           

    V utorok 6.12. 2022 sme oslávili sviatok sv. Mikuláša divadelným predstavením Tri sestričky nevestičky, ktoré nám prišli zahrať študenti GCM. Tento príbeh je spracovaním legendy o dobrote sv. Mikuláša a jeho pomoci trom chudobným sestrám.

    Po divadelnom predstavení k nám do tried prišiel sv. Mikuláš aj so svojim sprievodom a obdaroval deti malou drobnosťou.

      

     

     

   • 16. ročník súťaže IBobor

    16. ročník súťaže IBobor

    14.11.2022 09:08
    16. ročník informatickej súťaže IBobor je už za nami 🤩

    V dňoch 7. - 11.11.2022 sme sa zahryzli do súťaže iBobor.

    Celkovo v číslach:
    🟨 8 kategórií,
    🟧 99 úloh.
    👥 🦫 124 574 súťažiacich,
    🏫 z 1 591 škôl,
    🏅 26 803 úspešných riešiteľov,
    🏆 z nich 830 malo plný počet.

    V kategórii Bobríci (4. - 5. ročník) súťažilo celkovo 32 369 súťažiacich
    Plný počet bodov dosiahli 166, úspešných riešiteľov je 6 788 (20,97%).
    Priemer získaných bodov je 42,8 (z 96); medián je 40.

    V našej škole sa zapojilo 34 žiakov z toho máme 10 úspešných riešiteľov.


    V kategórii Benjamíni (6. - 7. ročník) súťažilo 27 676 súťažiacich
    Plný počet bodov dosiahli 80, úspešných riešiteľov je 4 220 (15,25%).
    Priemer získaných bodov je 33,50 (z 80); medián je 32.

    V našej škole sa zapojilo 21 žiakov z toho máme 2 úspešných riešiteľov.


    V kategórii Kadeti (8. - 9. ročník) súťažilo 22 385 súťažiacich
    Plný počet bodov dosiahlo 251, úspešných riešiteľov je 8 524 (38,1%).
    Priemer získaných bodov je 44,18 (z 80); medián je 44,35.

    V našej škole sa zapojilo 15 žiakov z toho máme 2 úspešných riešiteľov.


    Pozn. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov" (bodov okrem bonusu). V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v kategórii Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ je to 30 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov.

    Kompletné výsledky nájdete na stránke http://ibobor.sk/vyhodnotenie2022.php a súťažiaci svoje výsledky spolu s vysvetleniami správnych riešení nájdu už nasledujúci týždeň v EduPage-i.

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    09.11.2022 15:59
    Zbierka bude prebiehať v advente v termíne 23.11.- 5.12. 2022.

    Už druhý rok sa aj naša škola zapojí do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

    Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov.

    Krabica môže obsahovať niečo voňavé, sladké, slané, jednoducho niečo, čo by pod stromčekom potešilo našich starkých. Treba priložiť milý pozdrav alebo obrázok namaľovaný deťmi.

    Zbierka bude prebiehať v advente v termíne 23.11.- 5.12. 2022.

    V prípade záujmu môžete kontaktovať cez edupage p.uč. H.Ševčíkovú.

    Viac info na www.kolkolasky.sk.

   • Zbierka na psí útulok

    Zbierka na psí útulok

    31.10.2022 11:20
    Mestský žiacky parlament vyhlásil zbierku na psí útulok v Nitre

    Mestský žiacky parlament vyhlásil zbierku na psí útulok v Nitre, do ktorej sa rozhodli zapojiť aj žiaci našej školy. Školský parlament sv. Gorazda poveril organizáciou tri milovníčky zvierat z ôsmeho ročníka: Táničku Fehérovú, Reginku Šlosárovú a Ivanku Chovancovú.

    Dievčatá sa do tejto úlohy s chuťou hneď pustili. Zhotovili plagátiky a každý deň prechádzajú triedy a zbierajú dary.

   • Pozdrav do neba

    Pozdrav do neba

    31.10.2022 11:10
    Mestský žiacky parlament v spolupráci s CVČ Domino zorganizoval akciu Pozdrav do nebalampiónový sprievod.

    Prvý ročník akcie mal úspech a zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy.

     

    ,,Akcia bola super a najviac sa mi páčilo vypúšťanie balónov, na ktoré sme písali odkazy do neba.“ 

    Teresa Shiratori

     

    ,,Najviac ma zaujal lampiónový sprievod, bola to zábava.“                                                                      

    Petra Ziegerová

     

    ,,Akciu by som spolužiakom odporučil navštíviť budúci rok.“                                                                 

    Tomáš Kolník

     

    ,,Pohľad na letiace balóny bol veľmi príjemný, odporúčam.“

    Michaela Báneszová

   • Ochrana života a zdravia

    Ochrana života a zdravia

    31.10.2022 11:07
    Aj teoretická časť Ochrany života a zdravia môže byť zábavou. 

    Žiaci ôsmeho ročníka si v úvodnej časti Pohyb a pobyt v prírode precvičili vyhľadávanie azimutov a balenie na turistiku.

    V druhej časti Zdravotná príprava si zahrali scénku: ,,Horí!“, vďaka ktorej sa naučili ochrániť pred dymom a ohňom.

    Posledná časť bola venovaná Riešeniu mimoriadnych situácií. Žiaci si pozreli videá o krízových situáciách a vypočuli varovné signály. Deň zakončili vytvorením veľkej pojmovej mapy o správaní počas mimoriadnych situácií. Žiakov najviac zaujal hlasný zvuk sirén, výroba pojmovej mapy a hranie scénky.

   • List primátorovi

    List primátorovi

    31.10.2022 10:57
    Vyhodnotenie súťaže List primátorovi

    Aj v tomto školskom  roku si všetky triedy na druhom stupni zvolili svojich zástupcov do školského parlamentu. Predsedom ŽŠP je Filip Virág a podpredsedníčkou Sofia Mináriková. K ich povinnostiam patrí aj zastupovanie záujmov a reprezentácia školy v Mestskom žiackom parlamente (zástupcovia škôl mesta Nitra). Jednou z akcií, ktorú zorganizoval MŽP je súťaž List primátorovi, do ktorej sa zapojilo desať žiakov druhého stupňa.

    Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 17.10. na FF UKF. Súčasťou vyhodnotenia bola prednáška o komunitných voľbách, po ktorej nasledovala diskusia s primátorom.

   • Školský kvíz o zubroch

    Školský kvíz o zubroch

    28.10.2022 20:39
    V stredu 26.10.2022 si žiaci II. stupňa vyskúšali, koľko si toho pamätajú z exkurzie v Zubrej zvernici - riešili totiž školský kvíz o zubroch.

    Otázky do kvízu pripravili žiaci zo všetkých tried II. stupňa i pedagógovia. Riešili ho spolučne celé triedne kolektívy. Výsledky boli veľmi tesné - vyhrať však mohla iba jedna trieda. Podarilo sa to ôsmakom. Srdečne blahoželáme.

    Kvíz si môžete pozrieť v prílohe.

    skolsky_kviz(1).docx

   • Atlas rastlín, atlas živočíchov.

    Atlas rastlín, atlas živočíchov.

    28.10.2022 15:47
    Žiaci 6. ročníka počas minulého šk. roka tvorili projekty o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú na školskom dvore. Každý žiak spracoval 1 rastlinu a 1 živočícha. V tomto školskom roku ich doplnili u úvodné ilustrácie a vytvorili sme z nich atlas rastlín a atlas živočíchov. V septembri sme ich už využili na hodine biológie odučenej v exteriéri. Atlasy sú dostupné v čitateľskom kútiku v pavilóne II. stupňa.
     

   • Knižná šifra - projekt Gorazdovo čítanie

    Knižná šifra - projekt Gorazdovo čítanie

    27.10.2022 10:45
    Knižná šifra je súťaž o množstvo cien, ktorá sa koná v rámci projektu Gorazdovo čítanie.

    Knižnú šifru vyriešiš, ak si vezmeš do ruky knižku Malý princ. Na papierik je potrebné napísať slová v danom poradí podľa inštrukcií, ktoré sú nalepené na prízemí v oboch pavilónoch. Svoje odpovede napíšeš na papier, podpíšeš sa a vhodíš do pripravenej krabice.

    Prajeme veľa šťastia!

     

    Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Mladí nitrianski filantropi.

    mladi nitrianski filantropi Nitra_Logotype_horizontal_CMYK_blue logo nkn male Kniha Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) | Panta Rhei | Panta Rhei

     

     

     

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie