• AKTUALITY - školské aktivity

   • List primátorovi
    • List primátorovi

    • 31.10.2022 10:57
    • Vyhodnotenie súťaže List primátorovi
    • Aj v tomto školskom  roku si všetky triedy na druhom stupni zvolili svojich zástupcov do školského parlamentu. Predsedom ŽŠP je Filip Virág a podpredsedníčkou Sofia Mináriková. K ich povinnostiam patrí aj zastupovanie záujmov a reprezentácia školy v Mestskom žiackom parlamente (zástupcovia škôl mesta Nitra). Jednou z akcií, ktorú zorganizoval MŽP je súťaž List primátorovi, do ktorej sa zapojilo desať žiakov druhého stupňa.

     Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 17.10. na FF UKF. Súčasťou vyhodnotenia bola prednáška o komunitných voľbách, po ktorej nasledovala diskusia s primátorom.

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie