• Režim dňa

    • 6,30 – 7,30: Oddychová činnosť – ranný školský klub

     – príchod detí

     – hry, oddych, relaxácia

     – režimové momenty

     – odvádzanie detí do tried

      

     11,30 – 13,30: Oddychová činnosť

     – príchod detí do ŠKD

     – bed, režimové momenty a sebaobslužné činnosti (nastupovanie detí,  hygiena pred obedom, obed, hygiena po  obede)

     – VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy, príprava na vyučovanie - domáce úlohy

     – oddychové hry, relaxácia

      

     11,30 – 13,00: Príprava na vyučovanie

      

     14,00 – 15,30: Rekreačná činnosť

     Organizované činnosti:

     – pobyt vonku, spontánne hry

     – pohybové a športové činnosti

     – vychádzky

     – VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy

      

     15,30 – 17,00: Oddychová činnosť 

     – individuálne zamestnanie a voľné hry detí, príprava na vyučovanie - domáce úlohy

     – odchod detí zo ŠKD

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie