• Režim dňa

    • 6,00 – 7,45: Oddychová činnosť – ranný školský klub

     – príchod detí

     – hry, oddych, relaxácia

     – režimové momenty

     – odvádzanie detí do tried

      

     11,30 – 13,30: Oddychová činnosť

     – príchod detí do ŠKD

     – bed, režimové momenty a sebaobslužné činnosti (nastupovanie detí,  hygiena pred obedom, obed, hygiena po  obede)

     – VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy, príprava na vyučovanie - domáce úlohy

     – oddychové hry, relaxácia

      

     11,30 – 13,00: Príprava na vyučovanie


     14,00 – 15,30: Rekreačná činnosť

     Organizované činnosti:

     – pobyt vonku, spontánne hry

     – pohybové a športové činnosti

     – vychádzky

     – VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy

      

     15,30 – 17,00: Oddychová činnosť 

     – individuálne zamestnanie a voľné hry detí, príprava na vyučovanie - domáce úlohy

     – odchod detí zo ŠKD

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0901 909 136 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy), jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie