• Režim dňa

    • 6,30 – 7,30: Oddychová činnosť – ranný školský klub

     – príchod detí

     – hry, oddych, relaxácia

     – režimové momenty

     – odvádzanie detí do tried

      

     11,30 – 13,30: Oddychová činnosť

     – príchod detí do ŠKD

     – bed, režimové momenty a sebaobslužné činnosti (nastupovanie detí,  hygiena pred obedom, obed, hygiena po  obede)

     – VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy, príprava na vyučovanie - domáce úlohy

     – oddychové hry, relaxácia

      

     11,30 – 13,00: Príprava na vyučovanie

      

     14,00 – 15,30: Rekreačná činnosť

     Organizované činnosti:

     – pobyt vonku, spontánne hry

     – pohybové a športové činnosti

     – vychádzky

     – VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy

      

     15,30 – 17,00: Oddychová činnosť 

     – individuálne zamestnanie a voľné hry detí, príprava na vyučovanie - domáce úlohy

     – odchod detí zo ŠKD

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie