• Zápis do materskej školy

      • Informácie k zápisu

      • Aktualizované: 28.2.2024

       Zápis detí do Materskej školy sv. Gorazda na školský rok 2024/25 sa uskutoční v dňoch:

       6. a 7. mája 2024

       v čase od 14.00 hod. – do 16.30 hod.

       •  v prezenčnej forme za účasti dieťaťa a obidvoch zákonných zástupcov

        

       Žiadosti o prijatie do MŠ na budúci školský rok 2024/2025 sa podávajú elektronicky v čase od 1. - 31. mája 2024.

       ON-LINE ŽIADOSŤ O PRIJATIE

        

       Podmienky prijatia budú zverejnené v pribehu mesiaca máj na www stránke školy.

       V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto žiadosť elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com. Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme.

        

        

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie