• Tlačivá a žiadosti


   • Materská škola

    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: PDF
    • Odklad školskej dochádzky: PDF

    Základná škola

    • Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠPDF
    • Elektronická prihláška: On-line
    • Odhlásenie žiaka zo ZŠ: PDF
    • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: WORD
    • Žiadosť o oslobodenie dieťaťa z predmetu: PDF

    Info: Deti mladšie ako šesť ročné (narodené po 1. septembri) je možné zapísať do školy len po predložení súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast (Odporucanie-vseobecneho-lekara.pdf) a súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napríklad CPPPaP).

    • Ospravedlnenie všeobecne: PDF
    • Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy: PDF

    Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti (PDF) zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.


    Školský klub detí

    • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD: PDF
    • Žiadosť o uvoľnenie  žiaka zo ŠKD: PDF
    • Žiadosť o odhlásenie žiaka zo ŠKD: PDF
   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie