• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2022 Havarijný stav okenných konštrukcií na pavilónoch A, B, C Základnej školy v areáli ZŠ s MŠ sv. Gorazda 65 000.00 s DPH 04.02.2022 01.02.2022 24.03.2022 07.02.2022 ALL- MONT Nitra spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra