• Manažment školy

     

    Riaditeľka školy:

    PaedDr. Anna Fabišová

    e-mail: anna.fabisova@zsgorazdova.sk

     

    Duchovný správca:

    d. p. ThLic. Martin Bošanský, PhD.

    e-mail: nitra.chrenova@nrb.sk

     

    Zástupca pre ZŠ:

    Mgr. Róbert Krajčír

    e-mail: robert.krajcir@zsgorazdova.sk

     

    Zástupkyňa pre MŠ:

    Mgr. Gabriela Libová

    e-mail: skolkasvgorazda@gmail.com

     

    Vedúca ŠJ:

    Terézia Račková

    e-mail: jedalen@zsgorazdova.sk

    Ekonómka (sekretariát):

    Viera Majerechova

    e-mail: sekretarkanr@gmail.com