• Zriaďovateľ

     • Farnosť Nitra – Chrenová

     • Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zmene názvu a adresy zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra, z právnickej osoby Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra, na právnickú osobu:

      Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová, Chrenovská 25, 949 01 Nitra,

      s účinnosťou od 1. januára 2012.

      PDF: Rozhodnutie

       

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie