• Zriaďovateľ

     • Farnosť Nitra – Chrenová

     • Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zmene názvu a adresy zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra, z právnickej osoby Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra, na právnickú osobu:

      Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová, Chrenovská 25, 949 01 Nitra,

      s účinnosťou od 1. januára 2012.

      PDF: Rozhodnutie

       

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie