• Denný režim

    • Plagát: Denny_rezim_MS.pdf

     • Pevne stanovený čas (6.30 -7.15 h)

      • schádzanie detí

      • rozdelenie detí do tried

     • Rámcovo stanovený čas (7.15 –8.30 h)

      • hry a hrové činnosti podľa výberu detí, plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, vzdelávacie aktivity,   

       ranný kruh, modlitba–rozhovory, diskusie...

      • zdravotné cvičenia

     • Pevne stanovený čas (8.30 –9.00 h)

      • činnosti zabezpečujúce životosprávu 

      • Hygiena

     • ​​​​​​​Rámcovo stanovený čas (9.00 –11.20 h)

      • ​​​​​​​vzdelávacie aktivity, výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické... aktivity realizované formou hry

       ​​​​​​​​​​​hry a hrové činnosti podľa výberu detí -plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity,

      • zdravotné cvičenia
      • pobyt vonku, vzdelávacia aktivita - spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore  s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým...
     • ​​​​​​​​​​​​​​Pevne stanovený čas (11.20 –12.00 h)
      • ​​​​​​​činnosti zabezpečujúce životosprávu
      • hygiena
     • Rámcovo stanovený čas (od 12.00 -14.00 h, od 14.00 -14.30 h)
      • ​​​​​​​modlitba, odpočinok
      • obliekanie a hygiena
     • ​​​​​​​Pevne stanovený čas (14.30 –15.00 h)
      • ​​​​​​​činnosti zabezpečujúce životosprávu
      • hygiena, olovrant
     • Rámcovo stanovený čas (15.00 –17.00 h)
      • hry a hrové činnosti podľa výberu detí, plánované, navrhované aktivity,    individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, vzdelávacie aktivity, osobná hygiena, preberanie si detí rodičmi

      

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie