• Stravovanie

     • Stravu možno odhlásiť

      • deň vopred najneskôr do 14,00 hod. 
      • v pondelok do 7:00 hod.
      • v prípade choroby je možné v prvý deň odobrať stravu do obedára (bez nároku na dotáciu) v čase od 11,30 hod. do 12,00 hod. Ostatné dni treba odhlásiť.

       

      Telefonicky: 0901 909 038

      Elektronicky cez STRAVA.CZ:

       

       

       

     • ODHLASOVANIE OBEDOV CEZ INTERNET

     • Prostredníctvom internetu, môže prihlásený stravník skontrolavať svoje platby, zistiť aktuálny stav konta, prezrieť si jedálny lístok a ďalšie služby.

      Pre registráciu stravníkov a pre odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

      Registrácia do služby strava.cz

      1. Žiaci prihlásení na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom triednych učiteľov získavajú registráciu do internetovej aplikácie strava.cz automaticky. Prihlasovacie údaje do systému sú zasielané v prvý deň šklského vyučovania spolu so Zápisným lístkom na stravaovanie v ŠJ.

      2. Noví stravníci, ktorí sa registrujú na stravu v priebehu školského roka - pre ďalšie pokyny kontaktujte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne: 0901 909 038

      3. mobilná aplikácia: Google Play / App Store

      4. internetová aplikácia: www.strava.cz/strava

       

      Odhlasovanie stravy používateľom

      1.  Pri prvom prihlásení zadajte vo Výbere jedálne: 90535 alebo použite Vyhľadať jedáleň.

      2. V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Používateľ 1. Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.

      3. Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, ktoré ste si získali od vedúcej stravovania.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje.  Stlačte zelené tlačítko Prihlásiť. Ste prihlásený do systému a môžete odhlasovať stravu.

      4. Pre odhlasovanie stravy vyberte menu Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.

      5. Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

       

      Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz alebo https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie