• AKTUALITY - školské aktivity

   • Výsledky v projekte KOMPARO 2023/2024

    Výsledky v projekte KOMPARO 2023/2024

    13.03.2024 15:01
    Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu KOMPARO – písali ho žiaci 8. a 9. ročníka.

    S ich výsledkami sme veľmi spokojní, z oboch hlavných testovaných predmetov (MAT a SJL) dosiahli naši žiaci lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer (viď. tabuľky).

    Žiaci 8. ročníka sa z matematiky zaradili medzi 25% najlepších škôl v celoslovenskom rebríčku. Ako škola sme sa umiestnili na 18. mieste z 302 zapojených škôl a ako trieda na 35. mieste z 514 zapojených tried do Kompara z matematiky pre 8. ročník.

    Aj žiaci 9. ročníka sa z matematiky zaradili medzi 25% najlepších škôl v celoslovenskom rebríčku. Ako škola sme sa umiestnili na 22. mieste z 550 zapojených škôl a ako trieda na 64. mieste z 992 zapojených tried do Kompara z matematiky pre 9. ročník.

    Veľmi dobre sa deviatakom darilo aj v slovenskom jazyku a literatúre, aj tu sa zaradili medzi 25% najlepších škôl v celoslovenskom rebríčku. Ako škola sme sa umiestnili na 32. mieste z 550 zapojených škôl a ako trieda na 97. mieste z 992 zapojených tried do Kompara zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník.

    EXAM testing - potvrdenie: PDF

    Veríme, že žiakom sa bude aj naďalej dariť a podobné výsledky dosiahnu na Testovaní 9.

    Tabuľka výsledkov žiakov 8. ročníka z KOMPARA

     

    Predmet

    Priemerná úspešnosť

    školy

    Priemerná

    úspešnosť

    v SR

    Porovnanie

    Percento testovaných tried, ktoré dosiahli horší výsledok

    Matematika

    71,4 %

    60,0 %

    sme o 15,4 % lepší

    93,4 %

    Slovenský jazyk a literatúra

    52,0 %

    50,7 %

    sme o 2,7 % lepší

    59,1 %

     

    Tabuľka výsledkov žiakov 9. ročníka z KOMPARA

    Predmet

    Priemerná úspešnosť

    školy

    Priemerná

    úspešnosť

    v SR

    Porovnanie

    Percento testovaných tried, ktoré dosiahli horší výsledok

    Matematika

    67,2 %

    48,6 %

    sme o 18,6 % lepší

    93,7 %

    Slovenský jazyk a literatúra

    59,0 %

    50,0 %

    sme o 9,0 % lepší

    90,3 %

     

     

   • Karneval - 2.stupeň

    Karneval - 2.stupeň

    06.02.2024 16:51
    Milí žiaci! 
    Srdečne vás pozývame na rozprávkový karneval, ktorý sa uskutoční 12. februára o 10:00 v školskej telocvični. 

    Témou karnevalu sú rozprávky, tak si nezabudnite masku rozprávkovaj bytosti, ktorou sa chete aspoň na chvíľku stať. 

    Dobrovoľný príspevok: 1 kus ovocia (jablko/pomaranč/citrón).

    Ovocie môžete priniesť do piatku (9. februára) žiakom 9. ročníka. 

   • Olympiáda v anglickom jazyku

    Olympiáda v anglickom jazyku

    02.02.2024 14:09
    Dňa 17.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. 

    Žiaci Margaréta Bezáková (7. ročník) a Adam Števár (9. ročník) reprezentovali našu školu. Adamovi Števárovi sa podarilo umiestniť na 3. mieste. Obom žiakom gratulujeme!

     

   • Návšteva divadla

    Návšteva divadla

    01.02.2024 15:35
    Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je aj spoznávanie kultúry. Preto sme sa aj tento školský rok zúčastnili edukatívnych, a zároveň zaujímavých divadelných predstavení. 
     

    Žiaci 5. a 6 ročníka sa vydali na cestu časom, preniesli sa až do starovekej Tróje. Homérove báje ožili prostredníctvom hry, spevu i tanca. Divadelná hra približuje divákom  nielen  osud krásnej Heleny, ale i príbehy olympských bohov, hrdinov  a slávneho objaviteľa Tróje. Nadšení žiaci i učitelia odporúčajú predstavenie aj starším spolužiakom a rodičom.

    Žiaci 7., 8. a 9. ročníka zažili dopoludnie plné fantázie. Užili si predstavenie konzervatoristov, medzi ktorých patrí aj naša bývalá žiačka Dominika Bezáková. Účinkujúci predviedli moderné stvárnenie knihy Malý princ, nechýbala ani živá huba, spev a tanec. Medzi rekvizity použité v divadelnej hre parili aj výtvarné práce študentov, a dokonca i živý had.

    Po strhujúcom potlesku nám  študenti konzervatória priblížili štúdium na tejto umeleckej škole. Dopoludnie sme ukončili prehliadkou priestorov konzervatória, ktorými nás previedol jeden z profesorov.

     

             

   • Knižná búdka

    Knižná búdka

    01.02.2024 14:56
    V minulom školskom roku sme Vás informovali o knižnej búdke Mestského žiackeho parlamentu, ktorú  slávnostne odhalil poslanec za VMČ 7 – Peter Košťál, PhD.
    Mala táto knižná búdka úspech?

     

    Hneď prvý týždeň po naplnení sa začal masívny obrat kníh. Ľudia rôznych vekových kategórií prinášali prečítané knihy a vymieňali ich za iné. Tak dostali použité knihy šancu potešiť ďalších čitateľov.  Členovia Mestského žiackeho parlamentu zaznamenali pozitívne reakcie od dôchodcov, mládeže i od mamičiek s deťmi.

    Preto sa rozhodli knižnú búdku spestriť farebnými motívmi. Šancu skrášliť túto búdku dostali všetky základné školy v Nitre. Víťazným výtvorom sa stal návrh žiačky 9. ročníka našej školy – Alici Krajčírovej.

     

   • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    31.01.2024 15:48
    Svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny.
     

    Aj žiaci 9. ročníka našej školy si na hodine dejepisu priblížili hrôzy, ktoré sa počas tejto vojny odohrali. Prostredníctvom skupinových projektov nadobudnuté vedomosti odprezentovali aj svojim spolužiakom. 

    Je potrebné si toto obdobie pripomínať, aby sme nezabudli na poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.

   • Európsky parlament a jeho fungovanie

    Európsky parlament a jeho fungovanie

    31.01.2024 15:53
    Aj v tomto školskom roku navštívili členovia žiackeho parlamentu katedru politológie FF UKF.

    Zúčastnili sa prednášky o fungovaní Európskeho parlamentu. Po zaujímavej prednáške nasledovala diskusia a kvíz. Žiaci si okrem nových vedomostí z prednášky odniesli aj dobrý pocit zo slušného umiestnenia v kvíze.

     

   • Hviezdoslavov Kubín

    Hviezdoslavov Kubín

    24.01.2024 18:44
    23. januára 2024 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
     

    Súťažilo sa v troch kategóriách: I. (2. - 4. ročník), II. kategória (5.- 6. ročník) a III. kategória (7.- 9. ročník). Žiaci sa predviedli pri prednese poézie i prózy. Piati žiaci nás budú reprezentovať aj v okresnom kole. Víťazom gratulujeme!

    Na víťazných pozíciách sa umiestnili:

    Poézia

    I. kategória:

     1. miesto – Elizabet Pietová (4. ročník)
     2. miesto – Simona Turcsányi (3. ročník)
     3. miesto – Tomáš Koprda (2. ročník)

    Próza

    I. kategória:

    1.        1. miesto – Tamara Heiser  (3. ročník) 
    2.        2. miesto – Martin Hric (4. ročník) 
    3.       3. miesto – Filip Števár  (3. ročník)

    Próza

    II. kategória:

    1.   1. miesto – Hanka Šábiková (5. ročník)

     

    Poézia

    III. kategória:

         1. miesto – Ema Mandelíková  (7. ročník)

    Próza

    III. kategória:

                    1.  miesto – Filip Virág (8. ročník)

   • Členovia Mestského žiackeho parlamentu mesta Nitra navštívili KÁČKO

    Členovia Mestského žiackeho parlamentu mesta Nitra navštívili KÁČKO

    24.01.2024 18:47
                Našou úlohou ako členov MŽP je informovať spolužiakov o dôležitých a zaujímavých informáciách. Preto sme navštívili  organizáciu IPčko, ktorej pobočka Káčko sa nachádza na pešej zóne (pri hodinách) v Nitre. Absolvovali sme tam prednášku o tom, čo môžeme robiť, keď máme nejaké problémy. Zistili sme, že tam môžeme zájsť za psychológom alebo psychologičkou.
     

    Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť. Na Slovensku môžete nájsť pobočky Káčka v týchto mestách: Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Košice, Prešov, Žilina a Trenčín.

    Ak potrebujete okamžitú pomoc, prípadne komunikovať z bezpečia domova, môžete kontaktovať Krízovú linku pomoci na bezplatnom nonstop telefónnom čísle: 0800 500 333.                               

     Káčko je určené pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie či farbu pleti...

     Sára Szabóová, Filip Virág (žiaci 8. ročníka)

   • Potvrdenie od lekára k LV zrušené

    Potvrdenie od lekára k LV zrušené

    15.01.2024 19:32
    Účasť dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít sa už nepodmieňuje potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Dňa 11. januára 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode (ďalej len „smernica“), ktorá nadobúda účinnosť od 15. januára 2024.

    Nová smernica okrem iného reflektuje aj na novelu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 513/2023 Z. z., pretože zotavovacími podujatiami sú aj výcviky alebo kurzy, pokiaľ na nich ide o  pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni.

    Na výcviku alebo kurze sa môže dieťa alebo žiak zúčastniť, ak zákonný zástupca predloží škole:

    • písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo žiaka nie staršom ako jeden deň podľa vzoru v prílohe k smernici a
    • informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít.

    Účasť dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít sa už nepodmieňuje potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Touto smernicou sa s účinnosťou od 15. januára 2024 zrušujú smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl a smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v znení smernice č. 35/2019 a smernice č. 3/2022, ktoré budú z webového sídla MŠVVaŠ SR odstránené dňom ich zrušenia.

    Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-smernicu-c-492023-o-organizovani-sportoveho-vycviku-a-kurzu-pohybovych-aktivit-v-prirode/

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie