• AKTUALITY - školské aktivity

   • OK žiakov v stolnom tenise

    OK žiakov v stolnom tenise

    22.10.2022 14:16
    Žiaci reprezentovali školu v súťaži OK v stolnom tenise.

    V piatok 21.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili športového turnaja nitrianskeho okresu v stolnom tenise. 

   • Týždeň zbierania kníh

    Týždeň zbierania kníh

    17.10.2022 12:55     

    V rámci projektu Gorazdovo čítanie zariaďujeme čitateľský kútik. Ak chcete dať vašim knihám druhý život, môžete ich do kútika posunúť. V oboch pavilónoch ZŠ bude umiestnená krabica, kam môžete knihy ukladať do 21. októbra. Prosíme, aby ste prispeli knihami vhodnými pre deti a mládež. Vopred ďakujeme!

    Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Mladí nitrianski filantropi.

     

   • Exkurzia v Zubrej zvernici

    Exkurzia v Zubrej zvernici

    13.10.2022 20:01
    Žiaci II. stupňa boli 6. a 10. októbra na exkurzii v Zubrej zvernici pri obci Lovce.

    Vypočuli sme si zaujímavý výklad, sledovali kŕmenie zubrov, prešli sme sa po náučnom chodníku a zbierali sme informácie do školského kvízu.

    Aj vďaka dobrému počasiu sme prežili krásny deň.

    Fotky z exkurzie:

     

   • Súťaž o najkrajšiu ilustráciu

    Súťaž o najkrajšiu ilustráciu

    07.10.2022 10:44

     

    Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu ilustráciu.

    Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu ilustráciu, ktorá súvisí s projektom Gorazdovo čítanie.  Obrázky s témou zo svojich obľúbených knižiek doneste do 19.10. 2022 triednym pani učiteľkám. Zo zadnej strany obrázka je potrebné napísať meno a priezvisko, triedu a názov knižky, ku ktorej ilustrácia patrí. Autor najkrajšej ilustrácie vyhrá farby a maliarske plátno, na ktoré ilustráciu namaľuje. Obraz vystavíme v čitateľskom kútiku pod schodmi. Hlasovanie za jednotlivé ilustrácie bude možné prostredníctvom Edupage do 24.10.

    Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Mladí nitrianski filantropi.

   • OZNAM – vyhlásenie o bezpríznakovosti

    OZNAM – vyhlásenie o bezpríznakovosti

    02.09.2022 14:14
    Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského  zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Vážení rodičia,

    na základe dokumentu Zelená otvoreným školám a rozhodnutím ministra školstva s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede:

    predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského  zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Naša škola umožňuje rodičom poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti ELEKTRONICKY cez EduPage, alebo prostredníctvom tlačiva (viď. Príloha).

    ZŠ - Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022:

    MŠ - Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MATERSKÉ ŠKOLY:

     

    Vyhlásenie môžete podať zo svojho rodičovského konta. Prihlasovacie údaje na EduPage boli rodičom zaslané na ich e-mailovú adresu. V prípade, že máte v škole viac detí, je potrebné podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti za každé dieťa osobitne.

    V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

    Tlačivá:

    V Nitre, dňa 2.9.2022

    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Fotky - Deň detí 2022 (5.-9. ročník)

    Fotky - Deň detí 2022 (5.-9. ročník)

    02.06.2022 09:20
    Fotografie zo športovo - zábavného programu pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

     

    Fotoalbum 1.

    Fotoalbum 2.

    Fotoalbum 3.

    Fotoalbum 4.

   • OK vo vybíjanej mladších žiačok

    OK vo vybíjanej mladších žiačok

    16.05.2022 11:40
    Turnaj vo vybíjanej.

     

    11. mája 2022 sa vybrané žiačky 5. - 7. ročníka zúčastnili OK vo vybíjanej žiačok na ZŠ Fatranská. Za ich bojovnosť, nasadenie a túžbu po víťazstve im patrí naše uznanie :)

    Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

     

     

   • Celoškolské spoločenstvo rodičov

    Celoškolské spoločenstvo rodičov

    09.05.2022 09:26
    Dňa 12. mája 2022 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov.

    Dňa 12. mája 2022 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov.

    Po jeho skončení budú nasledovať triedne spoločenstvá na ktorých sa rodičia môžu informovať o prospechu a správaní svojho dieťaťa.

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • 1. miesto v OK biologickej olympiády

    1. miesto v OK biologickej olympiády

    06.05.2022 09:58
    1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F - starší žiaci.

    Žiaci 5. ročníka: Margaréta Bezáková, Lucia Hanulová, Matej Kovalčík a Matej Snovák získali 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F - starší žiaci.

    Súťaž sa konala 5.5.2022, pripravovala sa na ňu i Sára Miklášová, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť.

    Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za snahu.

   • Vzdelávací pobyt v Tesároch, spojený so zážitkovým vyučovaním dejepisu a občianskej výchovy

    Vzdelávací pobyt v Tesároch, spojený so zážitkovým vyučovaním dejepisu a občianskej výchovy

    05.05.2022 08:29
    Dvojdňový vzdelávací pobyt v Tesároch, spojený so zážitkovým vyučovaním dejepisu a občianskej výchovy, obohatil žiakov 8. a 9. ročníka o množstvo nových zážitkov.

    Vzdelávací pobyt je súčasťou projektu Demohráč. Projekt je organizovaný v spolupráci s Mestom Nitra. 

    Žiaci si prostredníctvom neformálneho vzdelávania obohatili svoje vedomosti a vďaka zážitkovému vyučovaniu si mnohé situácie aj „prežili“, a tak si mohli uvedomiť dôsledky svojho konania i nezapájania sa.

    K hlavným myšlienkam na zamyslenie a diskusiu patril aj výrok teológa Martina Niemöllera:

    ,,Keď prišli po komunistov, mlčal som (neprotestoval), lebo som nebol komunista. Keď prišli po Židov, mlčal som, lebo som nebol Žid. Keď prišli po katolíkov, mlčal som, lebo som bol protestant. A keď prišli po mňa, už nezostal nikto, kto by sa ma mohol zastať...“

     

    Fotogaléria:

     

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie