• AKTUALITY - školské aktivity

   • Edukačné videá pre rodičov predškolákov, prvákov ale aj starších žiakov.

    Edukačné videá pre rodičov predškolákov, prvákov ale aj starších žiakov.

    21.04.2021 12:21
    Edukačné videá pre rodičov predškolákov i prváčikov + edukačné videá s prevenčnou tematikou pre starších žiakov.

    Dávame do pozornosti edukačné videá z dielne CPPPaP Námestovo na rôzne témy.

    Nasledujúce odkazy sú vhodné pre rodičov predškolákov ale kľudne aj prváčikov. Vo videách sa dozviete ako môžete rozvíjať jednotlivé zručnosti a schopnosti vašich detí jednoducho aj v domácom prostredí.

     

    Nájdete tu však aj videá pre starších žiakov, s prevenčnou tematikou, napríklad:

     

    Neváhajte sa videami inšpirovať a a obohatiť si tak vaše domáce vzdelávanie.

   • Biologická olympiáda

    Biologická olympiáda

    19.04.2021 11:25
    Vo štvrtok 8.4.2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E.

    Zúčastnili sa ho dve naše žiačky:
    Eva Turčeková (7. roč.) v odbornosti zoológia
    Monika Koprdová (6. roč.) v odbornosti botanika

    Obe sa stali úspešnými riešiteľkami.

    Srdečne blahoželáme.

   • OZNAM - obnovenie prevádzky na 2. stupni ZŠ pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19. apríla 2021

    OZNAM - obnovenie prevádzky na 2. stupni ZŠ pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19. apríla 2021

    16.04.2021 14:27
    Od 19. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

    Vážení rodičia,

    na základe Rozhodnutia ministra (PDF) s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

    Žiaci  5. -  7. ročníka ZŠ  pokračujú  aj naďalej v dištančnej forme vzdelávania podľa doteraz platných  rozvrhov. Nástup žiakov 5. – 7. ročníka do školy je určený na 26. apríla 2021.

     

    Požiadavky k nástupu do školy pre žiakov 8. – 9. ročníka:

    1. čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a absolvovaní PCR testu na ochorenie covid-19 alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršieho ako 7 dní s negatívnym výsledkom – elektronicky cez EduPage alebo prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky

    2. Potvrdenie o absolvovaní antigénového testu žiaka certifikovaného na území európskej únie na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní s negatívnym výsledkom - predložiť k nahliadnutiu

   • Triedne kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín

    Triedne kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín

    14.04.2021 08:43
    V pondelok 12.4. 2021 mali druháci triedne kolo sútaže Hviezdoslavov Kubín.

    Víťazmi sa stali:

    1.miesto: O. Šinkovič, H. Šabíková,

    2.miesto : Ľ. Baranová,

    3.miesto : L. Chobotová.

    Víťazom blahoželame!

     

     

   • Veľkonočný pozdrav

    Veľkonočný pozdrav

    02.04.2021 12:17
    Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a nádeje z Kristovho zmŕtvychvstania praje   Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

   • Online exkurzia v TALENTCENTRE

    Online exkurzia v TALENTCENTRE

    02.04.2021 12:09
    Centrum orientácie v kariérovom rozhodovaní pre žiakov a žiačky ZŠ.

    Deň pred veľkonočnými prázdninami mali ôsmaci trošku voľnejší – namiesto posledných dvoch vyučovacích hodín sa zúčastnili na online exkurzii v TALENTCENTREJe to centrum orientácie v kariérovom rozhodovaní pre žiakov a žiačky ZŠ.

     

    Pod vedením lektora prebrali témy talent, výber povolania, informačné zdroje o trhu práce, vzdelávací systém na Slovensku a možnosť výberu strednej školy. Súčasťou bolo i zisťovanie kariérových typov.

     

    Veríme, že táto aktivita pomôže žiakom pri výbere strednej školy.

   • Marec - Mesiac knihy

    Marec - Mesiac knihy

    01.04.2021 13:14
    Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.

    Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, ktorý sa v tomto mesiaci narodil i zomrel. Patril k významným buditeľom a ľudovým spisovateľom a vo výraznej miere sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

    Mesiac knihy sme si rôznymi aktivitami  pripomenuli aj my.

    • Žiaci vyšších ročníkov  druhého stupňa si na hodine slovenského jazyka vybrali knihy, o ktorých budú na ďalších hodinách diskutovať.
    • Žiaci piateho ročníka sa stretli na čitateľskom krúžku a spoločne vyrobili záložky do kníh na tému: Moja obľúbená kniha.
    • Žiakom šiesteho a siedmeho ročníka sa na čitateľskom krúžku prostredníctvom hry: Literárna postava ožíva, podarilo na okamih priviesť k životu rôznych literárnych hrdinov či zloduchov.

    Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry - plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok.

    Neváhajte a navštívte našu školskú knižnicu!

    Veríme, že v nej každý nájde tú správnu knihu...

     

    Pozrite si ukážky z tvorby našich žiakov vo fotoalbume:

   • Zápis do 1. ročníka ZŠ 

    Zápis do 1. ročníka ZŠ 

    22.03.2021 12:48
    Zápis do prvého ročníka ZŠ bude prebiehať od 12. do 16. apríla 2021  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU.

    Milí rodičia,

    zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 12. do 16. apríla 2021  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU.

    ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/

    V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com

    Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme. O ďalšom postupe zápisu vás budeme informovať.

   • Medzinárodný deň lesov

    Medzinárodný deň lesov

    21.03.2021 19:28
    Medzinárodný deň lesov je oslavou všetkých lesov i samostatných stromov mimo les, pripomíname si ho 21. marca.

    Žiaci našej školy sa na tento deň aktívne pripravovali. Žiaci piateho a šiesteho ročníka absolvovali prednášku a diskusiu zameranú na význam lesov. Prednášajúcou bola vedúca Odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky z NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA.

    Následne sa žiaci na hodinách slovenského jazyka venovali písaniu slohov na témy: Môj najobľúbenejší strom (opis) – 5. ročník a Kamarát les (rozprávanie) 6. ročník.

    Písanie slohu na túto tému bolo pre mnohých výzvou, pretože ich úlohou nebolo  len sedieť a písať. Museli opustiť obrazovky a vybehnúť načerpať inšpiráciu do prírody. Tak vznikli „projekty“, ktoré si môžete pozrieť.

    Dúfame, že inšpirujú aj Vás a tento deň oslávite príjemnou prechádzkou!

     

     

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie