• AKTUALITY - školské aktivity

   • Exkurzia v Talentcentre

    Exkurzia v Talentcentre

    28.04.2022 15:22
    Žiaci 8. ročníka spoznávali svoje schopnosti a talenty.

    Žiaci 8. ročníka sa 20.4.2022 zúčastnili exkurzie v Talentcentre. Tu mali možnosť pomocou viacerých testov spoznať bližšie svoje schopnosti a talenty.

    Dozvedeli sa tiež, na ktoré profesie majú vhodné predpoklady. Exkurzia by im mala pomôcť pri výbere strednej školy a budúceho povolania.

   • 2. miesto v krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

    2. miesto v krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

    28.04.2022 15:13
    Štefanka Kollarová získala vynikajúce 2.miesto v krajskom kole 32. ročníka celoslovenskej postupovej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".

    Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

    Obsahovú náplň tvorili otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, súhvezdia, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. 

    Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

   • Spoločná brigáda ku Dňu Zeme

    Spoločná brigáda ku Dňu Zeme

    24.04.2022 14:09
    Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili jarnej brigády v škole.

    Milí rodičia, pedagógovia, žiaci a zamestnanci školy!

    Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili jarnej brigády v škole. Počasie nám prialo a urobili sme spolu veľa dobrej práce.

    Sme vďační Pánu Bohu za požehnanie a za to, že Vás máme.

    ĎAKUJEME!

    S úctou 

    Rada školy a Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

     

   • Čo vieš o hviezdach?

    Čo vieš o hviezdach?

    05.04.2022 08:48
    Vesmír a jeho nádhera zaujala žiačky štvrtého ročníka našej školy. Zapojili sa do sútaže "Čo vieš o hviezdach?".

    Vesmír a jeho nádhera  zaujala žiačky štvrtého ročníka našej školy. Zapojili sa do sútaže "Čo vieš o hviezdach?", ktorú organizovala Tekovská hvezdáreň v  Leviciach.

    Štefanka Kollarová získala krásne 3.miesto a postupuje do krajského kola. Marianka - 4. miesto,  Paulínka a Laurika -  5.miesto.

    Všetkým dievčatám  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

   • T9-2022: RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5.-8. ročníka

    T9-2022: RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5.-8. ročníka

    04.04.2022 08:17
    Riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka v stredu 6. apríla 2022.

     

    Riaditeľka Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 dňa 6. apríla 2022 riaditeľské voľno.

    V tento deň sú všetci žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

    PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)

   • Hviezdoslavov Kubín

    Hviezdoslavov Kubín

    14.03.2022 11:16
    Dňa 10.2. 2022 sa konalo školské kolo prednesovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov druhého stupňa. Z dôvodu protipandemických opatrení sa súťaž konala online prostredníctvom aplikácie Zoom.

                   Do recitácie sa zapojili dvanásti žiaci: Ema Mandelíková, Sára Miklášová, Margaréta Bezáková, Matej Kovalčík, Michaela Lakotová, Filip Virág, Nina Mandelíková, Sára Szabóová, Lukáš Gronský, Filip Turček, Eva Turčeková a Natália Magdziaková.

                   V druhej kategórií v prednese poézie sa na prvom miestne umiestnil Filip Virág s básňou Branko od Sama Chalupku. Druhé miesto obsadila Margaréta Bezáková s básňou od Tomáša Janovica: O kúzelníckej paličke. Tretie miesto patrilo Sáre Szabóovej, ktorá recitovala báseň Turčín Poničan od Sama Chalupku.

                   Prvé miesto v prednese prózy v druhej kategórii obsadila Michaela Lakotová s rozprávkou Nerozlučné papuče od Róberta Horku. Na druhom mieste sa umiestnil Matej Kovalčík s poviedkou Emilov šťastný deň od Kataríny Švecovej.

                   V tretej kategórií v prednese prózy zvíťazil Lukáš Gronský s dielom Marína od Andreja Sládkoviča.

                   Na prvom mieste v prednese prózy v tretej kategórii sa umiestnila Eva Turčeková s dielom od Marty Hlušíkovej: Lož má krátke nohy. Druhé miesto obsadila Natália Magdziaková s poviedkou Trapoška od Gabriely Futovej. Tretie miesto patrilo Filipovi Turčekovi s dielom Ľudmily Mičekovej: Na mori s Horácom Nelsonom.

                   Všetkým zúčastneným ďakujeme za hodnotný umelecký zážitok a víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa šťastia v oblastnom kole, ktoré sa bude konať v marci.

   • Dobrý skutok

    Dobrý skutok

    20.12.2021 14:44
    Dobrý skutok je akcia vyhlásená Mestským žiackym parlamentom (zástupcovia škôl mesta Nitra z radov žiakov).

    Všetky základné školy, ktoré majú svojich zástupcov v MŽP sa rozhodli zapojiť do milej akcie a dokázať žiakom, rodičom i učiteľom, že dobré skutky nevymreli! Do akcie sa zapojili všetky triedy druhého stupňa našej školy. Žiaci celý mesiac poctivo zapisovali drobné i väčšie dobré skutky, ktoré sa im podarilo vykonať. Zaujímavé bolo, že zo začiatku mali žiaci pocit, že nerobia nič výnimočné, no časom sa navzájom inšpirovali k vykonaniu mnohých nezištných skutkov. Dúfam, že v tom budete pokračovať, obzvlášť v adventnom období a túžba pomáhať vám vydrží po celý rok!

     

    Zástupcovia tried v ŽŠP zvolili  najlepšie skutky vykonané žiakmi našej školy:

    1. Žiačka pomohla malému dievčaťu cez prechod pre chodcov, zadržala ju, lebo ju skoro zrazilo auto (vybehla spoza autobusu) a potom ju previedla na druhú stranu cesty.

    2. Jednej staršej pani vypadla v autobuse peňaženka, žiačka ju našla a podala panej, ktorá sa už chystala vystúpiť z autobusu.

    3. Zachránila som psíka, vzala som ho k veterinárovi a spolu sme našli jeho majiteľa.

    4. Pomohla som neznámej mamičke vyniesť detský kočík po schodoch.

    5. Naša spolužiačka pravidelne pomáha integrovanému spolužiakovi s prípravou na vyučovanie.

   • Vianočná nálada

    Vianočná nálada

    20.12.2021 14:38
    Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

    Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu v meste Nitra vyhlásilo mesto Nitra prostredníctvom  Mestského žiackeho parlamentu. Zástupcovia ŽŠP predložili túto ponuku svojim spolužiakom.

    Žiaci našej školy neváhali a s nadšením sa pustili do kreatívneho zdobenia. Vyhodnotenie súťaže nám skomplikovala pandemická situácia, no my sa nevzdávame! Odhodlané pani učiteľky odfotili triedy, a tak Vám umožnili zapojiť sa do hlasovania. Dúfame, že Vám fotografie spríjemnia predvianočné obdobie a žiakom pripomenú, že ich  triedy sú pripravené na ich návrat.

    Súťažné fotografie tried:

    Výsledky súťaže:

   • Deň boja proti AIDS

    Deň boja proti AIDS

    16.12.2021 09:07

    Zástupcovia Žiackeho školského parlamentu, Sofia Mináriková a Sebastián Szabó, sa zúčastnili prednášky organizovanej Mestským žiackym parlamentom na tému Boj proti AIDS.

    Prednáška sa vzhľadom na pandemickú situáciu konala v online priestore. Lektorka z organizácie o. z. STORM informovala žiakov o príznakoch ochorenia, prevencii, ale i možnosti náhodného nakazenia. Zástupcovia parlamentu odprezentovali zistené skutočnosti svojim spolužiakom v ôsmom ročníku a následne na túto tému diskutovali. Diskusiu viedla koordinátorka ŽŠP. Po prednáške žiaci vyrábali červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti AIDS.

   • "My caterpillar"- angličtina u druhákov

    "My caterpillar"- angličtina u druhákov

    10.12.2021 14:05

    Na poslednej hodine angličtiny sme sa trocha zabavili a popri opakovaní čísel a slovíčok po anglicky sme si vyrobili tieto farebné húsenice. A nezaháľali ani naši spolužiaci, ktorí boli doma 😊

    Na poslednej hodine angličtiny sme sa trocha zabavili a popri opakovaní čísel a slovíčok po anglicky sme si vyrobili tieto farebné húsenice. A nezaháľali ani naši spolužiaci, ktorí boli doma 😊

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie