• Školský parlament

    • Žiacky parlament na škole

    • Žiacky školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde našej školy. 

     Na našej škole pôsobí od školského roka 2019/2020. Stretáva sa podľa schváleného plánu, jeho program vyplýva z plánu činnosti a vo svojej práci sa riadi schváleným štatútom a stanovami.

     Zástupcami tried ŽŠP  v školskom roku 2021/2022 sú:

      

     Matej Kovalčík - predseda triedy (5. ročník)

     Margaréta Bezáková - podpredseda triedy (5. ročník)

     Filip Virág  - predseda triedy (6. ročník)

     Tomáš Rác  - podpredseda triedy (6. ročník)

     Petra Ziegerová  - predseda triedy (7. ročník)

     Ivana Chovancová  - podpredseda triedy (7. ročník)

     Sofia Mináriková - predseda triedy (8. ročník)

     Sebastián Szabó - podpredseda triedy (8. ročník)

     Katarína Rácová  -  podpredseda triedy (9. ročník)

     Veronika Hricová  - podpredseda triedy (9. ročník)

      

     Predsedníčkou ŽŠP je Sofia Mináriková a podpredsedom Sebastián Szabó.

     K ich povinnostiam patrí aj zastupovanie záujmov a reprezentácia školy v Mestskom žiackom parlamente (zástupcovia škôl mesta Nitra).

     Úlohou MŽP je zlepšiť spoluprácu škôl s mestom, ale i spoluprácu jednotlivých škôl.

     V tomto školskom roku (2021/2022) sme sa zapojili do akcií:

     • Dobrý skutok (odkaz na článok: TU)
     • Červená stužka (odkaz na článok: TU)
     • Vianočná výzdoba (odkaz na článok: TU)
   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie