• Výchovné a kariérové poradenstvo

     • Žiakom a rodičom je k dispozícii  výchovný poradca:

      PaedDr. Katarína Koprdová

      • email: katarina.koprdova@zsgorazdova.sk
      • tel.: 0910 756 832

       

      Konzultačné hodiny: pondelok od 13:30 do 14:00 hod.

      Kontaktovať nás môžete cez e-mail, telefonicky, Edupage alebo osobne počas konzultačných hodín v zborovni (1. poschodie v budove 2. st. ZŠ).

      Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

       

       

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie