• Učitelia

    • Obsadenie školy pedagogickými zamestnancami

     Školský rok 2023/2024

      

     Riaditeľka:                                     PaedDr. Anna Fabišová, l.st. ZŠ, špec. pedagogika - poradenstvo

     Duchovný správca školy:            d.p. ThLic. Martin Bošanský, PhD.

     Zástupca riaditeľa pre ZŠ:           Mgr. Róbert Krajčír, INF - TSV                   

     Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:    Mgr. Gabriela Libová, I. st. ZŠ, predškolská pedagogika

      

     Materská škola:

     Marta Molnárová                          SPŠ učiteľstvo pre MŠ

     Mgr. Mária Petríková                    vychovávateľstvo, predškolská pedagogika

     Mgr. EvaTurčeková                        

     Helena Kyjaková                            SPŠ učiteľstvo pre MŠ

     Bc. Anna Lakotová       

      

     Základná škola

     Triedne učiteľky (ročník 1. – 4.):

     Mgr. Helena Ševčíková, I. stupeň ZŠ

     Mgr. Mária Šillerová, I. stupeň ZŠ

     Mgr. Xénia Ferenczyová, I. stupeň ZŠ

     Mgr. Barbora Bothgalová, I. stupeň ZŠ

     Triedne učiteľky (ročník 5. – 9.):

     Mgr. Zuzana Bencová, I. stupeň ZŠ

     Mgr. Katarína Halajová, MAT - FYZ

     Mgr. Hana Barátová, ANJ - GEG

     PaedDr. Katarína Koprdová, MAT - BIO

     Mgr. Eva Botošová, SJL - DEJ

      

     Mgr. Mária Ševčíková, KNB

     Bc. Simona Obrancová, ANJ

     Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., THD

     Mgr. Michal Zajac, KNB

     Mgr. Róbert Krajčír, INF - TSV

      

     Školský klub detí

     Mgr. Katarína Arpášová, vychovávateľstvo

     Bc. Anna Kompasová, vychovávateľstvo

     Ing. Katarína Šlosárová,  VŠP, DPŠ, vychovávateľstvo

     Mgr. Alena Hanulová, vychovávateľstvo

      

     Špeciálna pedagogička a asistentky

     Mgr. Zuzana Mažecová,  špeciálna pedagogika

     Mgr. Petruška Horváth Duchoňová,  pedagogický asistent

     Mgr. Zuzana Stančeková, asistent učiteľa

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie