• Učitelia

    • Obsadenie školy pedagogickými zamestnancami

     Školský rok 2021/2022

      

     Riaditeľka:                                      PaedDr. Anna Fabišová, l.st. ZŠ, špec. pedagogika - poradenstvo

     Duchovný správca školy:            d.p. ThLic. Martin Bošanský, PhD.

     Zástupca riaditeľa pre ZŠ:           Mgr. Róbert Krajčír, INF - TSV                   

     Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:    Mgr. Gabriela Libová, I. st. ZŠ, predškolská pedagogika

      

     Materská škola:

     Marta Molnárová                          SPŠ učiteľstvo pre MŠ

     Mgr. Mária Petríková                    vychovávateľstvo, predškolská pedagogika

     Mgr. Nikol Molnárová                   učiteľstvo pre MŠ

     Helena Kyjaková                            SPŠ učiteľstvo pre MŠ

     PaedDr. Lenka Ondráčková         I. stupeň ZŠ, predškolská pedagogika

      

     Základná škola

     Triedne učiteľky (ročník 1. – 4.):

     Mgr. Helena Ševčíková, I. stupeň ZŠ

     PaedDr. Jana Nemčeková, I. stupeň ZŠ

     Xénia Ferenczyová, I. stupeň ZŠ

     Mgr. Ľubica Hricová, I. stupeň ZŠ

      

     Triedne učiteľky (ročník 5. – 9.):

     Mgr. Zuzana Hasprová, SJL - ANJ

     Mgr. Mária Šillerová, ANJ

     Mgr. Eva Botošová, SJL - DEJ

     PaedDr. Katarína Koprdová, MAT - BIO

     Mgr. Katarína Halajová, MAT - FYZ

      

     Mgr. Zuzana Bencová, NEJ

     Mgr. Hana Barátová, ANJ - GEO

     Mgr. Mária Ševčíková, KNB

     Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., THD

     Mgr. Marek Sedlár, KNB

      

     Školský klub detí

     Bc. A. Kompasová, vychovávateľstvo

     Mgr. Katarína Arpášová, vychovávateľstvo

     Mgr. Barbora Bothgalová, vychovávateľstvo

     Ing. Katarína Šlosárová,  VŠP, DPŠ, vychovávateľstvo

      

     Špeciálna pedagogička a asistentky

     Doc. Petra Jedličková PhD.,  špeciálna pedagogika

     Mgr. Natália Bencová,  pedagogický asistent

     Mgr. Mariana Valentová, asistent učiteľa