• Charakteristika školy

      • Sme školou „rodinného typu“

      •  

       „Učiť pravdu o živote je zmyslom nášho konania“

       Vyučovanie prebieha v kľudnom prostredí v okrajovej časti mesta Nitry, na Dlhej ul. 78.   Budovy I. a II.  stupňa sú od seba oddelené.  Veľkou výhodou školy je areál, v ktorom máme vybudovanú plochu na športovanie, pieskovisko, kde sa deti môžu hrať a relaxovať.

       Naša škola je miesto, kde môžeme ku každému dieťaťu pristupovať podľa jeho individuálnych výchovno – vzdelávacích  potrieb. Umožňuje to kvalifikovanosť  našich pedagógov, ktorí si  svoje vzdelanie kontinuálne rozširujú. Tiež ich láskavý a obetavý prístup a vysoké pracovné nasadenie.  Sme školou rodinného typu, kde počet detí v triedach umožňuje individuálny prístup ku žiakovi a rešpektovanie jeho  potrieb.

       Zvláštnu starostlivosť  venujeme začleneným žiakom. Tým sa okrem triednych učiteľov venuje špeciálny pedagóg školy.

       Našou úlohou je formovanie silných a zodpovedných osobností , spôsobilých otvárať sa realite, schopných milovať, konať slobodne a správne, vytvárať si vlastný názor na život.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0901 909 136 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy), jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie