• Charakteristika školy

      • Sme školou „rodinného typu“

      •  

       „Učiť pravdu o živote je zmyslom nášho konania“

       Vyučovanie prebieha v kľudnom prostredí v okrajovej časti mesta Nitry, na Dlhej ul. 78.   Budovy I. a II.  stupňa sú od seba oddelené.  Veľkou výhodou školy je areál, v ktorom máme vybudovanú plochu na športovanie, pieskovisko, kde sa deti môžu hrať a relaxovať.

       Naša škola je miesto, kde môžeme ku každému dieťaťu pristupovať podľa jeho individuálnych výchovno – vzdelávacích  potrieb. Umožňuje to kvalifikovanosť  našich pedagógov, ktorí si  svoje vzdelanie kontinuálne rozširujú. Tiež ich láskavý a obetavý prístup a vysoké pracovné nasadenie.  Sme školou rodinného typu, kde počet detí v triedach umožňuje individuálny prístup ku žiakovi a rešpektovanie jeho  potrieb.

       Zvláštnu starostlivosť  venujeme začleneným žiakom. Tým sa okrem triednych učiteľov venuje špeciálny pedagóg školy.

       Našou úlohou je formovanie silných a zodpovedných osobností , spôsobilých otvárať sa realite, schopných milovať, konať slobodne a správne, vytvárať si vlastný názor na život.

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie