• AKTUALITY - školské aktivity

   • Ochrana života a zdravia
    • Ochrana života a zdravia

    • 31.10.2022 11:07
    • Aj teoretická časť Ochrany života a zdravia môže byť zábavou. 
    • Žiaci ôsmeho ročníka si v úvodnej časti Pohyb a pobyt v prírode precvičili vyhľadávanie azimutov a balenie na turistiku.

     V druhej časti Zdravotná príprava si zahrali scénku: ,,Horí!“, vďaka ktorej sa naučili ochrániť pred dymom a ohňom.

     Posledná časť bola venovaná Riešeniu mimoriadnych situácií. Žiaci si pozreli videá o krízových situáciách a vypočuli varovné signály. Deň zakončili vytvorením veľkej pojmovej mapy o správaní počas mimoriadnych situácií. Žiakov najviac zaujal hlasný zvuk sirén, výroba pojmovej mapy a hranie scénky.

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie