• Blog

   • Technika na škole beží tiež ON-LINE
    • Technika na škole beží tiež ON-LINE

    • 18.02.2021 14:17
    • Žiaci druhého stupňa ZŠ nezaháľajú ani v predmete Technika.
    • Počas pandémie sa niektoré predmety dostali do skupiny komplementárnych predmetov, ktoré pre žiakov nie sú povinné a ich účasť na vyučovaní takýchto predmetov je dobrovoľná. Medzi takéto predmety patrí aj predmet technika. Pravidelne je zaraďovaný do rozvrhu v ročníkoch 5 až 9 a väčšina žiakov sa na hodinu prihlasuje.

     Pod vedením pána učiteľa Bánesza dostávajú žiaci informácie z predmetu tak, aby nezaostali z pôvodne plánovaného učiva. Žiaci nižších ročníkov sú vedení formou video návodov k získavaniu technických zručností tak, aby ich mohli získať v domácom prostredí pri vypracovávaní rôznych zaujímavých výrobkov.

     Výsledky práce žiakov sú na nasledovných obrázkoch: Technika online 2021

     Spracované námety:

     5. a 6. ročník: srdiečko z drôtu, robotická ruka, autíčko na gumičkový pohon, sánky,

     8. ročník: ukazovateľ smeru vetra

     Gabriel Bánesz

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie