• Projekty a granty

   • e-Školy pre budúcnosť
    • e-Školy pre budúcnosť

    • 10.01.2021 16:19
    • Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.
    • Zapojili sme sa do grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - Nadácia Orange

     Názov projektu: Rozprávky o nebezpečnom internete

     Cieľ: Zlepšenie informovanosti o nástrahách internetu a rizikách používania digitálnych technológií žiakov 1. a 2.stupňa ZŠ.

     Starší žiaci ZŠ s MŠ sv. Gorazda sa stanú na chvíľu učiteľmi. Svojich mladších spolužiakov naučia, na čo si dávať pozor, keď surfujeme na internete. Najprv sa na workshope o rizikách a nebezpečenstvách na internete s odborníkom budú dozvedať viac o tejto téme. Následne vytvoria krátky príbeh - rozprávku, v ktorej upozornia na to, čo sa môže stať. ak deti nebudú na internete opatrné. Vytvoria tiež prezentáciu s interaktívnymi prvkami, aby bola príťažlivá aj pre menších. Zrealizujú workshop v jednotlivých triedach 1. - 4. ročníka ZŠ, porozprávajú im rozprávky a prostredníctvom dotykovej tabule sa aj malí žiaci stanú súčasťou veľkého príbehu o bezpečnom správaní na internete. Finančné prostriedky budú použité na mobilný KOMPLET A PRO-Board 78 a notebook.

      

     Úspešnosť projektu: 

     Schválenie žiadosti - eŠkoly pre budúcnosť Nadácie Orange

     Na výzvu Nadácie Orange v roku 2020 zareagovalo 258 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl. Celková požadovaná suma predstavovala 409 635,66 €. 

     Žiadosť o príspevok pre projekt Rozprávky o nebezpečnom internete v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 bola schválená a bude podporená sumou 1 500,00 €. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá sa zaoberá inovatívnym vzdelávaním na základných a stredných školách, bolo podporených 75 projektov v celkovej sume 101 213 €. Zoznam všetkých podporených projektov nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk. 

      

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie