• Projekty a granty

   • Mladí filantropi...
    • Mladí filantropi...

    • 14.10.2021 15:25
    • Ste mladí a iniciatívni? Chcete niečo zmeniť? Možno si myslíte, že ak nie ste dospelí, nie je to možné. Dokážeme vám, že zmena je možná v akomkoľvek veku...
    • Žiaci ZŠ s MŠ sv. Gorazda: Eva Turčeková, Hanah Čurgalyová a Filip Hric pod vedením p. uč. Botošovej spoločne vytvorili projekt s názvom Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu. Náš projekt  sa zameriava na problém absencie vhodného prostredia na  výučbu v exteriéri. Radi by sme zároveň poukázali na celospoločenský problém s ochranou zelene a prírody, ktorý začneme riešiť v malom, teda v našej škole. Výučba v exteriéri prispeje k zaujímavejším hodinám prírodovedy a biológie. Žiaci sa budú vzdelávať aj v praktických zručnostiach (zber plodín, starostlivosť o zeleň...). Zvýšená výsadba zelene zlepší kvalitu životného prostredia aj pre obyvateľov žijúcich v blízkom okolí školy. Na realizáciu projektu sa nám podarilo získať 600 eur.

     Plánované akcie:

     1. vybudovanie vhodného priestoru na výučbu v exteriéri (paletové sedenie, lavičky, stôl...)

     2. výsadba divo-rastúcej lúky, drevín a rastlín (príprava pôdy-rýľovanie)

     3. úprava vyvýšených záhonov a bylinoviska

     4. výroba a umiestnenie popisných tabúľ na náučnom chodníku drevín

     5. zhotovenie hmyzieho hotela

     6. zhotovenie vtáčích búdok a kŕmidiel

     Malý projekt je podporený zo zdrojov:

     MŠVVaŠ SR

     Iuventa, Slovenský inštitút mládeže

     Nitrianska komunitná nadácia

     Mesto Nitra

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie