• Zápis do 1. ročníka

     • Informácie k zápisu

     • Aktualizované: 1.3.2021

      Zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 12. do 16. apríla 2021  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU.

      ON-LINE PRIHLÁŠKU je možné vyplniť už dnes: https://gorazdnr.edupage.org/register/

       V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com. Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme.

      O presnom termíne zápisu a ďalšom postupe vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

       

      Najčastejšie otázky...

      1. Môžem prihlásiť dieťa na cirkevnú školu, ak nepraktizujeme vieru?

      Do našej školy prijímame žiakov z katolíckych rodín. Možnosť prijatia majú však aj žiaci iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak súhlasia s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy. Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka je písomný súhlas jeho rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.

      2. Vraj sa deti musia na každej hodine modliť, je to pravda?

      Deň začíname a končíme modlitbou  v triedach. Ďakujeme za všetko, čo nám Boh dáva. 

      3. Pripraví cirkevná škola svojich žiakov pre stredné školy tak ako štátna škola?

      Štátny vzdelávací program je pre základné školy stanovený zákonom a musia ho napĺňať tak štátne ako aj cirkevné školy. Naviac je tento program doplnený  školským vzdelávacím programom, v ktorom je zvýšená dotácia hodín cudzieho jazyka, informatiky a predmetov s environmentálnym zameraním na našej škole.

       

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie