• AKTUALITY - školské aktivity

   • Dobrý skutok
    • Dobrý skutok

    • 20.12.2021 14:44
    • Dobrý skutok je akcia vyhlásená Mestským žiackym parlamentom (zástupcovia škôl mesta Nitra z radov žiakov).
    • Všetky základné školy, ktoré majú svojich zástupcov v MŽP sa rozhodli zapojiť do milej akcie a dokázať žiakom, rodičom i učiteľom, že dobré skutky nevymreli! Do akcie sa zapojili všetky triedy druhého stupňa našej školy. Žiaci celý mesiac poctivo zapisovali drobné i väčšie dobré skutky, ktoré sa im podarilo vykonať. Zaujímavé bolo, že zo začiatku mali žiaci pocit, že nerobia nič výnimočné, no časom sa navzájom inšpirovali k vykonaniu mnohých nezištných skutkov. Dúfam, že v tom budete pokračovať, obzvlášť v adventnom období a túžba pomáhať vám vydrží po celý rok!

      

     Zástupcovia tried v ŽŠP zvolili  najlepšie skutky vykonané žiakmi našej školy:

     1. Žiačka pomohla malému dievčaťu cez prechod pre chodcov, zadržala ju, lebo ju skoro zrazilo auto (vybehla spoza autobusu) a potom ju previedla na druhú stranu cesty.

     2. Jednej staršej pani vypadla v autobuse peňaženka, žiačka ju našla a podala panej, ktorá sa už chystala vystúpiť z autobusu.

     3. Zachránila som psíka, vzala som ho k veterinárovi a spolu sme našli jeho majiteľa.

     4. Pomohla som neznámej mamičke vyniesť detský kočík po schodoch.

     5. Naša spolužiačka pravidelne pomáha integrovanému spolužiakovi s prípravou na vyučovanie.

    • Naspäť na zoznam článkov