• EduPage - pomocné návody

   • Ako odoslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky cez EduPage
    • Ako odoslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky cez EduPage

    • 16.04.2021 14:32
    • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu podávajú rodičia od 19. apríla 2021 ELEKTRONICKY CEZ EDUPAGE, alebo prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky.

    •  

     Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu podávajú rodičia od  19. apríla 2021 ELEKTRONICKY CEZ EDUPAGE (nový modul ŠTART > ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA),

     alebo prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky.

      

     ŠKOLA NEVYŽADUJE

     posielať kópiu Potvrdenia o absolvovaní testu RODIČA alebo ŽIAKA na COVID-19 do prílohy žiadosti aj keď sa táto podmienka uvádza v texte tlačovej zostavy Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu.

      

     Podmienkou nástupu žiaka do ZŠ od 19. apríla 2021 je splnenie nasledujúcich požiadaviek:

     ŽS 1. – 4. ročník:

     1. Rodič cez EduPage vyplní v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA:
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testu – (11a) zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň) nie staršieho ako 7 dní s negatívnym výsledkom alebo podpísané vyhlásenie doručí triednej učiteľke žiak prostredníctvom tlačiva.

      

     NÁVOD EDUPAGE - https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

      

     ZŠ 8. – 9. ročník:

     1. Rodič cez EduPage vyplní v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA:
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testu – (8a) žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ) nie staršieho ako 7 dní s negatívnym výsledkom alebo podpísané vyhlásenie doručí triednej učiteľke žiak prostredníctvom tlačiva.

      

     NÁVOD EDUPAGE - https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

      

     1. Žiak v škole: Predloží k NAHLIADNUTIU Potvrdenie o absolvovaní antigénového testu ŽIAKA (TLAČIVO alebo SMS) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní s negatívnym výsledkom.

      

     POZOR! Ak má rodič viac detí navštevujúcich ZŠ, odosiela Vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testu pre každé dieťa samostatne.

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie