• AKTUALITY - školské aktivity

   • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY
    • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    • 28.06.2021 16:25
    • Naši štvrtáci sa  vo štvrtok 27. 5. 2021 zúčastnili testovania  KOMPARO 4  organizovaného spoločnosťou EXAM testing.
    • Mali príležitosť vyskúšať si bez stresu „tlak testovania“  a aj takýmto spôsobom sa na testovanie, ktoré ich čaká v piatom ročníku,  pripraviť. Organizátori takouto formou vyhodnotili , posúdili objektívne a nestanne, vzdelávacie výsledky našich žiakov 4. ročníka. 

     Štvrtáci obstáli vynikajúco, dosiahli výborné výsledky  zo SLOVENSKÉHO  JAZYKA  bola úspešnosť 78%, z MATEMATIKY  74%, z PRÍRODOVEDY  83% a z VLASTIVEDY  78%.  Blahoželáme!!! Dokázali , že aj napriek ohromne náročným uplynulým dvom rokom, kedy sme boli situáciou prinútení  vzdelávať sa striedavo prezenčne a dištančne, sú veľmi šikovní a pripravení sa prispôsobiť situácii a kvalitne sa vzdelávať za akýchkoľvek podmienok!  

     Z dosiahnutých  výsledkov sa  tešíme spolu s nimi a želáme im veľa chuti a síl do ďalšie štúdia vo vyšších ročníkoch na 2. stupni základnej školy J

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie