• AKTUALITY - školské aktivity

   • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY
    • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    • 28.06.2021 16:25
    • Naši štvrtáci sa  vo štvrtok 27. 5. 2021 zúčastnili testovania  KOMPARO 4  organizovaného spoločnosťou EXAM testing.
    • Mali príležitosť vyskúšať si bez stresu „tlak testovania“  a aj takýmto spôsobom sa na testovanie, ktoré ich čaká v piatom ročníku,  pripraviť. Organizátori takouto formou vyhodnotili , posúdili objektívne a nestanne, vzdelávacie výsledky našich žiakov 4. ročníka. 

     Štvrtáci obstáli vynikajúco, dosiahli výborné výsledky  zo SLOVENSKÉHO  JAZYKA  bola úspešnosť 78%, z MATEMATIKY  74%, z PRÍRODOVEDY  83% a z VLASTIVEDY  78%.  Blahoželáme!!! Dokázali , že aj napriek ohromne náročným uplynulým dvom rokom, kedy sme boli situáciou prinútení  vzdelávať sa striedavo prezenčne a dištančne, sú veľmi šikovní a pripravení sa prispôsobiť situácii a kvalitne sa vzdelávať za akýchkoľvek podmienok!  

     Z dosiahnutých  výsledkov sa  tešíme spolu s nimi a želáme im veľa chuti a síl do ďalšie štúdia vo vyšších ročníkoch na 2. stupni základnej školy J

    • Naspäť na zoznam článkov