• Novinky

     • Ježkov domček
      • Ježkov domček

      • Prváčikovia sa postavili k svojej úlohe naozaj čelom. Spoločne s pani učiteľkou si najprv naštudovali všetko o ježkoch. Čo majú radi, kde sa zvyknú v zime ubytovať, aké prostredie im vyhovuje. Potom si každý krásne navrhol na výtvarnej výchove ako by mohol domček vyzerať. Samotné domčeky postavili väčší žiaci a prváčikovia ich krásne osadili. Nahrabili lístie a konáriky, prichystali ježkom hostinu a teraz ich už len z okna pozorujú a dúfajú, že ježkovia si domčeky naozaj nájdu. Držte nám palce.
        

     • Hmyzie domčeky
      • Hmyzie domčeky

      • V škole pokračujeme vo svojej práci a ako včeličky sme aj pracovali na hmyzích domčekoch. Konkrétne piaty ročník spolu s ich pani učiteľkou vymysleli skvelú možnosť toho, ako ponúknuť chrobáčikom hotel. Každý žiak vyrobil vlastný hmyzí hotel a spoločne ich potom osadili vedľa nášho levaduľového kruhu. Hotely vyrobili zo starých fliaš, kde spravili otvory a vnútro naplnili drievkami, trubičkami, šiškami a iným prírodným materiálom. Veríme, že sa do hotelov nakoniec naozaj chrobáčiky a iný hmyz nasťahuje.
       Vtip na záver:
       p.učiteľka: Deti, a v týchto hoteloch sa ponúkajú aj raňajky pre chrobáčiky?
       Denis pohotovo: Nie, toto sú len trojhviezdičkové hotely, tam raňajky nie sú. 
        

     • Ochrana života a zdravia v siedmom ročníku
      • Ochrana života a zdravia v siedmom ročníku

      • 25. októbra 2021 sa uskutočnila jesenná brigáda, ktorej predchádzalo teoretické vzdelávanie o Ochrane života a zdravia.

       Žiaci siedmeho ročníka sa rozhodli na prvej vyučovacej hodine vytvoriť skupinové projekty na témy: Ochrana proti požiarom, Správanie sa počas búrky, Varovné signály a kolektívna ochrana, Prvá pomoc, Stanovanie a zakladanie ohňa a Dekontaminácia a hygienická očista.

       Druhá vyučovacia hodina sa niesla v duchu prezentovania projektov, nechýbali ani názorné ukážky a podnetné obrázky. V závere teoretického vyučovania si žiaci spoločne vytvorili nástenku.

        

     • Konzultačné hodiny ZŠ - aktualizované
      • Konzultačné hodiny ZŠ - aktualizované

      • Aktualizovali sme konzultačné hodiny.

       Vážení rodičia, 

       aktualizovali sme  rozpis konzultačných hodín pedagogických zamestnacov ZŠ. V prípade potreby môžete využiť telefonickú konzultáciu vo vyhradenom čase, alebo poslať svoj dotaz priamo cez Edupage.

        

       Rozpis konzultačných hodín: TU

      • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

      • 2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.


       Naša škola sa koždoročne do kampame zapája a tento rok si môžete zakúpiť sviečku aj u nás v škole. Od pondelka budú pred MŠ aj ZŠ vyložené dva druhy sviečok a kasička. Malá sviečka stojí 1e a veľká sviečka stojí 5e. 

       Ďakujeme

     • Mladí filantropi...
      • Mladí filantropi...

      • Ste mladí a iniciatívni? Chcete niečo zmeniť? Možno si myslíte, že ak nie ste dospelí, nie je to možné. Dokážeme vám, že zmena je možná v akomkoľvek veku...
     • Levanduľový kruh
      • Levanduľový kruh

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Levanduľový kruh .

       Podarilo sa nám revitalizovať ďalšiu vec v našej škole. Starý nefunkčný kruh naši žiaci opravili a s pomocou pani učiteľky nasadili levanduľu. Kruh by mal spolu s bylinoviskom slúžiť okrem iného aj ako zdroj potravy pre opeľovače. Našim ďalším cieľom je vytvoriť hmyzí hotel, ktorý máme v pláne osadiť medzi tieto dva kruhy. Držte nám palce a zatiaľ sa tešte s našich malých veľkých krokov.

     • Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu
      • Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu

      • Ak viete dopredu, že vaše dieťa bude chýbať, môžete zadať elektronickú ospravedlnenku aj vopred. Keď potom učitelia zadajú chýbanie, absencia vášho dieťaťa bude už ospravedlnená.
     • Jesenná slávnosť
      • Jesenná slávnosť

      • V školskom klube sme si spravili malú jesennú slávnosť, kde sme sa hrali na farebný les. Všetci sme si spravili kostými a piataci pripravili krásnu pokladovku pre tretiakov. Mali sme rôzne stanovištia, kde sa plnili úlohy až nakoniec sme ten poklad predsa len našli. A viete čo to bolo? 
        
     • Jesenné práce
      • Jesenné práce

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenné práce.

       Tento školský rok nám do ponuky krúžkov pribudol aj záhradnícky krúžok. V rámci krúžku sa bude zveľaďovať a udržiavať nás krásny zelený dvor a budú sa robiť terénne úpravy a projekty do zelenej školy. Ani sme si nemohli viac želať šikovnejšie deti. Včera v rámci krúžku takto krásne pokosili a upravili všetky trávniky v areály.

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie