• Novinky

     • Pozvánka na Vianočné benefičné trhy 2023
      • Pozvánka na Vianočné benefičné trhy 2023

      • V nedeľu 10. decembra 2023 pred kostolom sv. Martina na Chrenovej.​​​


       Zmyslom tohto podujatia je podporiť ducha Vianoc, rozvíjať pocit spolupatričnosti a zároveň potešiť tých, ktorí si domov odnesú niektorý z našich výrobkov. Zároveň by sme chceli ponúknuť rodičom, priateľom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o našu školu priestor na podporu, ktorú aj v súčasnosti veľmi potrebujeme.

       Finančné prostriedky z tejto akcie by sme radi použili na nákup didaktických pomôcok, obnovu zariadenia v MŠ a ZŠ a charitatívnu pomoc rodinám a deťom v núdzi.Výrobky prosím noste svojim triednym učiteľom najneskôr do piatku 8. decembra 2023.

       Za všetky výrobky, iniciatívu a snahu prispieť, navzájom sa potešiť a pomôcť, vám všetkým zo srdca ďakujeme!

     • Starší čítajú mladším...
      • Starší čítajú mladším...

      • Žiaci siedmeho ročníka sa 26. októbra na chvíľku vrátili do škôlkarskych čias. Ich hlavným cieľom bolo potešiť naše žabky, lienky a včielky. Prečítali im zauímavé príbehy o zieratkách.
     • DARČEK PRE STARKÝCH
      • DARČEK PRE STARKÝCH

      • V mesiaci október zvlášť myslíme na našich starých rodičov a snažíme sa aspoň trošku ich odmeniť za lásku a starostlivosť, ktorú nám prejavujú. Preto si naše deti v stredu 25.10. pozvali svojich starkých do materskej školy, aby ich potešili svojim krátkym programom a odovzdali darčeky, ktoré si pre nich s láskou pripravili. A starí rodičia sa potom trochu vrátili do detstva a chvíľočku sa s deťmi zahrali. 
     • Mladí nitrianski filantropi
      • Mladí nitrianski filantropi

      • Žiačkam 9. ročníka sa prostredníctvom projektu Mladí nitrianski filantropi podarilo získať 949 eur na nákup pomôcok potrebných na výučbu v exteriéri. 
     • Výstava tekvičiek
      • Výstava tekvičiek

      • Jeseň opäť zasadla na svoj trón a ponúkla veľa prírodného materiálu na kreatívne tvorenie.
       V záhradách a na poliach je už pozbieraná úroda a to bol signál na usporiadanie našej tradičnej výstavy tekvičiek
       a výtvorov z prírodnín. Počas celého týždňa prinášali deti krásne práce, ktoré vytvorili spolu so svojimi rodičmi. 
       Za vynaloženú námahu čakala na každého tvorcu jesennej ozdoby sladká odmena. Ďakujeme za krásne výtvory, ktoré skrášlili náš areál. 


        
     • Celoškolské spoločenstvo rodičov
      • Celoškolské spoločenstvo rodičov

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov na celoškolské rodičovské spoločenstvo, ktoré sa uskutoční v stredu 13. septembra o 16.00 hod. v telocvični.

       Po jeho skončení budú v ZŠ nasledovať triedne rodičovské spoločenstvá.
        

       Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými.
       Vedenie ZŠ s MŠ

        

        

     • Slávnosť sv. Petra a Pavla
      • Slávnosť sv. Petra a Pavla

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sv. omša zo slávnosti sv. Petra a Pavla.

       Pán farár vo svojom príhovore priblížil postavy svätých Petra a Pavla a upriamil našu pozornosť na mnohé dary a schopnosti ktoré mali a ktoré využili na ohlasovanie evanjelia medzi národmi. Keďže aj žiaci majú veľa darov a schopností, povzbudil ich, aby ich využívali na budovanie, napr. vzťahov v kolektíve, a nezneužívali ich pre rast vlastnej slávy a prestíže.

     • GORAZDOVA SLÁVNOSŤ
      • GORAZDOVA SLÁVNOSŤ

      • Touto slávnosťou sme si chceli spoločne pripomenúť patróna našej školy sv. Gorazda, rozlúčiť sa so školským rokom a zároveň sa poďakovať za spoločne strávený čas.
   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie