• Novinky

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny


      • Rodina je dôležitou súčasťou každého z nás a rodičia sú pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Svätý Otec František hovorí: “Rodina je tým prvým miestom, kde sa učíme milovať.” 
       Vedia to aj naši najmenší, preto v piatok 17.5.2024 spoločne s rodičmi oslávili deň rodiny. Hoci počasie nedovolilo osláviť tento sviatok vonku, dobrú náladu to nikomu nepokazilo. Deti darovali svojim rodičom veselý program plný básní, piesní, tanca a malého divadielka. Aspoň takto sa im chceli poďakovať za všetku starostlivosť a lásku. A rodičia zase odmenili svoje ratolesti silným potleskom, milým objatím a potom aj dobrotami, ktoré pripravili. Tešíme sa, že naše deti môžu vyrastať v krásnych rodinách. 

        
     • Maják nádeje - poďakovanie
      • Maják nádeje - poďakovanie

      • OZ Maják nádeje ďakuje všetkým rodičom a žiakom za zapojenie sa do zbierky na pomoc rodinám v núdzi.

       OZ zároveň zaradilo našu školu do súťaže "Srdce pre chudobných 2024".

       Viac informácii o aktivitách OZ Maják nádeje nájdete na stránke: www.majak-nadeje.eu

        

       Všetkým ešte raz ďakujeme, že sa rozhodli zapojiť do pomoci chudobným. 

     • Biblia očami detí - naši víťazi
      • Biblia očami detí - naši víťazi


      • Naše šikovné deti z triedy predškolákov sa aj v tomto roku zapojili do súťaže "Biblia očami detí a mládeže"
       Vo svojich prácach výtvarne vyjadrili svoj pohľad na vybrané knihy Svätého písma. A boli úspešné.
       V diecéznom kole získala 1. miesto Alicka Repáňová so svojou prácou - Abrahámova pohostinnosť. )
       Druhé miesto obsadila Eliška Macáková s prácou - Návšteva u Abraháma.
       Tešíme sa spolu s nimi a gratulujeme 


                                      
     • Postup do Final Four Detskej ligy
      • Postup do Final Four Detskej ligy

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Postup do Final Four Detskej ligy.

       19. apríla 2024 sa na futbalovom štadióne pod Zoborom uskutočnilo posledné kolo futbalovej Detskej ligy. Žiakom našej školy sa podarilo dobrými výkonmi potvrdiť svoju pozíciu v tabuľke a postúpiť do záverečného Final Four v oboch kategóriách U11 a U14. Chlapcom a dievčatám gratulujeme k peknému úspechu. Záverečné kolo sa uskutoční na hlavnom ihrisku štadióna pod Zoborom 17. mája 2024.

     • McDonald's Cup
      • McDonald's Cup

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album McDonald's Cup.

       Chlapci a dievčatá z našej školy sa zúčastnili futbalového turnaja McDonald's Cup, ktorý sa konal 12.4.2024.

     • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
      • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž družstiev mladých zdravotníkov.

       2. mája 2024 sa naši žiaci: N. Mandelíková, S. Szabóová, S. Hunčík, L. Haulíkova a E. Mandelíková zúčastnili na súťaži Družstiev mladých zdravotníkov. Medzi desiatimi družstvami vo svojej kategórii sa umiestnili na peknom 4. mieste. Medaily si síce domov neodniesli, ale cenné skúsenosti určite áno. Ďakujeme za reprezentáciu.

      • 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády.

      • Po zodpovednej namáhavej príprave sa podarilo Matejovi Kovalčíkovi (7. ročník) vyhrať 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády, kategória E - odbornosť geológia. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Stavanie mája
      • Stavanie mája

      • Stavanie mája je v našich mestách a dedinách dlhoročným zvykom. Na túto tradíciu sa nezabudlo
       ani v našej materskej škole.
       Každý kto dnes išiel okolo, mohol počuť veselý smiech a spev. To preto lebo naši škôlkari si stavali svoj vlastný máj. Dievčatá máj ozdobili farebnými stuhami a chlapci ho pomohli odniesť a postaviť. A potom si všetci spolu zaspievali a zatancovali
       Veríme, že aj týmto spôsobom sa nám podarí naše zvyky a tradície zachovať.         
     • AKO SA ČISTÍ SVET
      • AKO SA ČISTÍ SVET

      • Máme radi našu Zem a preto nám záleží na tom, aby bola čistá. Ako to správne robiť - to nám prišla porozprávať teta Zuzka, prostredníctvom divadla "Ako sa čistí svet". Predstavila  nám štyri zaujímavé kráľovstvá, v ktorých deti triedili odpad, spievali, rytmizovali a dozvedeli sa, čo všetko sa dá z odpadu vyrobiť recykláciou. No a potom nasledovala skúška pre našich predškolákov - museli  poskladať papierové  kontajnery a správne vytriediť obrázkový odpad. 


        
     • CHKO PONITRIE
      • CHKO PONITRIE

      • Chránená krajinná oblasť Ponitrie bola vyhlásená v roku 1985 a jej rozloha je 37 655 ha. Maximálna dĺžka tohto chráneného územia je 56 km, šírka 15 km, najnižší bod sa nachádza v pohorí Tribeč severne od mesta Nitra (170 m n. m.) a najvyšším bodom je vrchol Vtáčnika (1346 m n. m.).
     • Deň otvorených dverí v ZŠ
      • Deň otvorených dverí v ZŠ

      • 21. marca 2024 od 8.00 do 14.00 hod. pozývame deti a rodičov, ktorí majú záujem bližšie spoznať školu na ,,Deň otvorených dverí - pre budúcich prváčikov“.

       Príďte sa pozrieť do našej školy a ukážeme Vám ako to u nás funguje.

       Deň otvorených dverí sa uskutoční 21. marca 2024 od 8.00 do 14.00 hod.

       • prehliadka priestorov školy (triedy, spoločné priestory, jedáleň, kaplnka, areál školy a pod.)
       • krátka účasť na vyučovacom procese
       • osobná konzultácia s budúcou triednou učiteľkou žiakov prvého ročníka
       • informácie o škole (organizácia vyučovania a výchovno vzdelávacieho procesu)
       • informácie o Školskom klube detí
       • informácie o stravovaní v Školskej jedálni

       Pre viac informácii kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com. 

        

     • Prerušenie prevádzky v MŠ (28.3. - 2.4.2024)
      • Prerušenie prevádzky v MŠ (28.3. - 2.4.2024)

      • Zriad'ovatel' Rímskokatolícka cirkev Farnost' Nitra -  Chrenová  podľa § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 150a  ods. 2 pís. a), b) vyhlášky č. 541/2021 Z. z.. o materskej škole

       prerušuje dochádzku detí do materskej školy v dňoch  28..03. 2024 (štvrtok) a  02.04. 2024 (utorok)

       z organizačných  a technických dôvodov.

       Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

     • T9-2024: RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5. - 8. ročníka
      • T9-2024: RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5. - 8. ročníka

      • Riaditeľka Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 v stredu 20. marca 2024 riaditeľské voľno.

       V tento deň sú všetci žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. 

   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie