• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • Email školy
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Adresa školy
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 00588041
     DIČ: 2021253069
     EDUID: 100005744
     Slovakia
    • Telefón
    • Základná škola: 0904 618 014
     Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com
     Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (školský klub detí)
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708
     ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969
     ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705
     ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Školská jedáleň
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • Email na webmastera
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie