• Charakteristika školy

      • História školy

      • Biskupský úrad v Nitre v zmysle zákona č. 29/1994 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zákona č. 171/1990 Zb. § 57 B, odst. 2 a na základe cirkevného súhlasu Biskupskej konferencie Slovenska zo dňa 8. 8. 1990 zriadil dňom 27. augusta 1990 cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola sv. Gorazda v Nitre s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Škola je umiestená v Nitre na Dlhej ulici č. 78. Zriadená škola nadväzuje na cyrilometodské tradície nášho cirkevného školstva. Meno nesie podľa prvého svätca slovenského národa, sv. Gorazda.

       ZŠ sv. Gorazda v Nitre bola prvou diecéznou katolíckou školou, ktorá vznikla takmer po polstoročí prenasledovania cirkvi, ktoré začalo v máji 1945, kedy bolo poštátnených asi 1800 cirkevných základných škôl, desiatky stredných škôl a internátov.

       Najväčšiu zásluhu na vzniku našej školy má otec biskup František Rábek a Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý na stretnutí v máji 1990 v sídle biskupského úradu na záver rokovania o založení katolíckej základnej školy povedal: „Tak teda začnite a pustite sa do toho“.

       Za pomoci odboru školstva, finančného odboru, projekcie, sponzorov a rodičov žiakov uskutočnila sa v krátkom čase rekonštrukcia pre vyučovanie ôsmich tried základnej školy, jednej triedy materskej školy, zborovňa a jedáleň. Postupne sa budovali kabinety, telocvičňa, učebňa na výuku jazykov a počítačov. S prestavbou školy sa upravilo okolie školy a postavila sa aj kaplnka sv. Gorazda.

       Od 1. decembra 2004 sa rozhodnutím nitrianskeho diecézneho biskupa oficálne spojila naša základná škola s materskou školou a bola zriadená katolícka škola s úradným názvom Základná škola s materskou školou svätého Gorazda. Súčasne boli k škole zaradené aj školský klub detí a školská jedáleň.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie