• Stravovanie

     • Platby za stravu

     • Príspevok  na úhradu nákladov na  stravovanie (stravné) od 01.09.2021 pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu

      Kategória stravníkov Nákup potravín
      EUR
      Režijné náklady
      EUR
      Stravné celkom
      EUR (za 21 dní)
      Žiak 1.-4. ročník ZŠ 1,21 5,00 30,41
      Žiak 5.-9. ročník. ZŠ 1,30 5,00 32,30
      Žiak materskej školy 1,54 2,50 34,84

       

      Výška mesačnej platby za stravu pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu:

      • žiak základnej školy - 1. stupeň: 30,41 EUR za mesiac
      • žiak základnej školy - 2. stupeň: 32,30 EUR za mesiac
      • žiak materskej školy: 34,84 EUR za mesiac


      Úhrada stravného:

      Mesačnú platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci.

      Číslo účtu: SK07 5600 0000 0008 5458 8004
      Konštantný symbol: 0379
      Poznámka: meno, priezvisko, trieda žiaka

       

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie