• Digitálna knižnica

   • Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia
    • Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia

    • 22.03.2021 10:27
    • Všetky logopedické cvičenia na jednom mieste
    • Výhody, ktoré Vám Logopedárium poskytne:
      

     náčrt vývinu reči a  prehľad jednotlivých porúch reči, a jazyka
     vypracované cvičenia na prácu s deťmi: pracovné listy, motorické a grafomotorické cvičenia, cvičenia na podporu zrakového vnímania
     praktické materiály a podporné pomôcky
     kolektívne hry, ktorými nielen deti zabavíte, ale zároveň budete aj rozvíjať ich reč
     zásady optimálnej a efektívnej komunikácie
     individuálne začlenenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou
     fundované články týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí

      
     Pre viac informácií a možnosť objednať navštívte naše webové stránky.
      
     Multimediálna publikácia „Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia“ je určená logopédom (klinickým i školským), učiteľom MŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a v neposlednom rade aj rodičom. Obsahuje online zložku, sprievodnú tlačenú časť (formát A4). Praktický, veľký formát (A4) prispieva k prehľadnosti textu a umožňuje lepšiu prácu s kopírovateľnými cvičeniami

    • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie