• Zápis do MŠ alebo ZŠ

    • Niečo o nás:

     • rodinné prostredie v škole, priateľský individuálny prístup k deťom a aktívna spolupráca s rodičmi
     • otvorená komunikácia a transparentnosť
     • výchova v kresťanskom duchu - sv. omše v  školskej kaplnke, modlitba sv. ruženca (október), modlitba krížovej cesty (marec), sv. spoveď pre deti, príprava na 1. sv. prijímanie, sviatok sv. Mikuláša, svätenie adventných vencov, vyučovací predmet Katolícke náboženstvo (2x do týždňa)
     • vzdelávanie zamerané na prírodné vedy, cudzie jazyky a osobnostný rozvoj
     • súťaže: Všetkovedko, Komparo, Pytagoriáda, Matematický klokan, Maksík, ScratchCUP, iBobor, Hviezdoslavov Kubín
     • olympiády: Biblická, Biologická, Chemická, Dejepisná, Geografická, Matematická, zo Slovenského jazyka a literatúry, v Anglickom jazyku
     • komunitné ranné kruhy, rovesnícke učenie (Starší čítajú mladším), zážitkový program DEMOhráč, Mestský žiacky parlament, zavádzanie koučovacieho prístupu
     • integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami
     • Inovatívny program FinQ - zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti
     • poradenstvo a pomoc pri výbere strednej školy
     • účasť na projektoch: Zelená škola, robotika (Micro:bit) v informatike a technike, Mladí filantropi, Podpora polytechnickej výchovy - vybavenie školskej dielne, Teaching standard STEM - rozvoj kľúčových kompetencii - spolupráca s katedrou techniky UKF v Nitre
     • krúžková činnosť
     • pohybové a športové aktivity: lyžiarsky výcvik, plávecký výcvik, korčuliarsky výcvik, Škola v prírode a účasť na športových súťažiach - Olympijský odznak všestrannosti, Detská futbalová liga, McDonalds Cup, vybíjaná, stolný tenis,..
     • školské akcie: Jesenná btigáda (úprava areálu školy), Vianočné benefičné trhy, Beseda s misionárom, Deň detí, Karneval, Gorazdova slávnosť
     • školský časopis - žiacka redakcia
   • Kontakt

    • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
    • Základná škola: 0904 618 014
    • Materská škola: 0911 931 750
     Riaditeľka školy: 0904 704 964
     Zástupca: 0901 909 131
     Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
     Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78
     94901 Nitra
     Slovakia
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra
     IČO: 37869108
     DIČ: 2021760983
     Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
     ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
     ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
     ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
     jedalen@zsgorazdova.sk
    • 00588041
    • 2021253069
    • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
    • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
   • Prihlásenie