• EduPage - pomocné návody

   • Ako odoslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky cez EduPage
    • Ako odoslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky cez EduPage

    • 16.04.2021 14:32
    • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu podávajú rodičia od 19. apríla 2021 ELEKTRONICKY CEZ EDUPAGE, alebo prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky.

    •  

     Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu podávajú rodičia od  19. apríla 2021 ELEKTRONICKY CEZ EDUPAGE (nový modul ŠTART > ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA),

     alebo prostredníctvom tlačiva zo školskej stránky.

      

     ŠKOLA NEVYŽADUJE

     posielať kópiu Potvrdenia o absolvovaní testu RODIČA alebo ŽIAKA na COVID-19 do prílohy žiadosti aj keď sa táto podmienka uvádza v texte tlačovej zostavy Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu.

      

     Podmienkou nástupu žiaka do ZŠ od 19. apríla 2021 je splnenie nasledujúcich požiadaviek:

     ŽS 1. – 4. ročník:

     1. Rodič cez EduPage vyplní v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA:
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testu – (11a) zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň) nie staršieho ako 7 dní s negatívnym výsledkom alebo podpísané vyhlásenie doručí triednej učiteľke žiak prostredníctvom tlačiva.

      

     NÁVOD EDUPAGE - https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

      

     ZŠ 8. – 9. ročník:

     1. Rodič cez EduPage vyplní v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA:
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testu – (8a) žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ) nie staršieho ako 7 dní s negatívnym výsledkom alebo podpísané vyhlásenie doručí triednej učiteľke žiak prostredníctvom tlačiva.

      

     NÁVOD EDUPAGE - https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

      

     1. Žiak v škole: Predloží k NAHLIADNUTIU Potvrdenie o absolvovaní antigénového testu ŽIAKA (TLAČIVO alebo SMS) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní s negatívnym výsledkom.

      

     POZOR! Ak má rodič viac detí navštevujúcich ZŠ, odosiela Vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testu pre každé dieťa samostatne.

    • Naspäť na zoznam článkov