• Novinky

     • Marec - mesiac knihy
      • Marec - mesiac knihy

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec - mesiac knihy.

       V ŠKD - v 1.ročníku si deti vytvorili svoj čitateľský kútik. Priniesli si svoje obľúbené knihy a vyrobili si pekné záložky z čajových vrecúšok.

     • Spoločná krížová cesta
      • Spoločná krížová cesta

      • Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každé ráno pred vyučovaním sa spoločne modlíme 2 zastavenia krížovej cesty cez školský rozhlas.

       V 14 zastaveniach krížovej cesty si pripomíname, koľko ťažkých vecí Ježiš prežil a vydržal potom, ako bol vydaný na ukrižovaniu. To je udalosť, ktorá sa odohrala až na Veľký piatok. Pretože máme  celé pôstne veľkonočné obdobie prežívať tak, aby sme sa obrátili a čo najviac priblížili k Ježišovi, môžu nám k tomu byť jednotlivé zastavenia dobrými pomocníkmi.

       Pane Ježišu, prosíme ťa daj, aby sme toto Veľkonočné obdobie prežili v tvojej milosti a láske.

       Pripájame sa aj k Modlitbe za mier a zmierenie medzi národmi.

     • Školský semafor - UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ
      • Školský semafor - UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ

      • V súvislosťou so zlepšujúcou sa situáciou ohľadom pandémie COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky schválil postupné uvoľňovanie opatrení,

       • uvoľňovanie sa dotklo aj škôl, zmeny sú platné od pondelka, 28.2.2022
       • zavádza sa individuálna karanténa
       • povinnosť nosiť rúška sa týka len spoločných priestorov v školách
       • všetky opatrenia sú uvedené v aktualizovanom ŠKOLSKOM SEMAFORE
     • MŠ: obmedzenie prevádzky z dôvodu výmeny okien
      • MŠ: obmedzenie prevádzky z dôvodu výmeny okien

      • Vážení rodičia detí MŠ,

       Od stredy 9.3. 2022 prebehne v pavilóne MŠ výmena okien. Ukončenie prác sa predpokladá do 15.3. 2022 vrátane.

       Finančné prostriedky boli škole poukázané z projektov MŠVV Š SR na riešenie havarijných situácií cez RÚŠS v Nitre.

       Na zrealizovanie celého projektu,  od vysúťaženia dodávateľa až po samotné prevedenie a dokončenie  prác, má škola tri mesiace,  do 31. 3. 2022.


       Z toho dôvodu, s dôrazom na  bezpečnosť a zdravie  detí, sme rozhodnutím zriaďovateľa pristúpili k nasledujúcim organizačným zmenám:

       - prevádzka v triedach Žabky a Lienky bude prerušená od 9.3.2022 a obnovená postupne podľa ukončených prác (predpokladáme, že najneskôr 16.3.2022)

       - prevádzka v triede Včielky bude zachovaná

       - deti (Žabky, Lienky) rodičov, ktorí  nemajú možnosť z pracovných dôvodov  ich nechať doma, budú umiestnené v triede Včielky


       I keď sú to náročné týždne, sme veľmi radi, že sa nám podarilo uspieť v projekte a tak zlepšiť  našim  deťom a žiakom školské prostredie.


       Za pochopenie Vám ďakujeme.

       Vedenie školy

    • Kontakt

     • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
     • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
     • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
     • admin@zsgorazdova.sk
    • Prihlásenie