• Novinky

     • Hýbme sa spolu!
      • Hýbme sa spolu!

      • Každý pondelok, stredu a piatok o 15:00 prináša Richard Pikulík 30 minút intenzívneho pohybového programu pre deti - Hýbme sa spolu!
     • VIDEO: Videli sme hviezdu
      • VIDEO: Videli sme hviezdu

      • Vianočné predstavenie žiakov štvrtého ročníka ZŠ s MŠ sv. Gorazda Školský rok: 2020/2021

       Pozrite si premieru divadelného predstavenia

     • Projekt „Čítame radi“
      • Projekt „Čítame radi“

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.
     • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej
      • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

      • Z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 1. 2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Polročné prázdniny sa v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia.

       Vážení rodičia, na základe dostupných informácií oznámených ministrom školstva, z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 1.2.2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

       Rozhodnutím ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia. 

       Vzdelávanie bude aj naďalej prebiehať v online prostredí podľa stanovených rozvrhov.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021
      • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

      • Od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou.

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, na základe vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa  4. 1. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva  zo dňa  5. 1. 2021, po prázdninách t.j. od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou, v obvyklom online prostredí, do odvolania (rozvrhy  budú  zverejnené cez informačný systém EduPage v piatok 8.1.2021).

       Žiaci ročníkov 5.-9. pokračujú   v dištančnom vzdelávaní   podľa doteraz  nastaveného rozvrhu.

        

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021
      • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

      • Prerušenie prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

       Vážení rodičia detí MŠ,

       oznamujeme Vám, že Rozhodnutím  zriaďovateľa čís. š 1/ 2021 zo dňa 7. 1. 2021, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810  zo dňa 5. 1. 2021 a Vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa 4. 1. 2021 z dôvodu  vážnej epidemickej situácie podľa § 2 ods. (1) podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z.  o nariadení zákazu prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) podľa § 24 ods. 1 pís a), c) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa prerušuje prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

       Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

       PaedDr. Anna Fabišová

       riaditeľka školy

     • e-Školy pre budúcnosť
      • e-Školy pre budúcnosť

      • Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 037 65 343 48, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 037 65 78 042, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 037 64 23 924 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0950 291 969 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie