• Novinky

     • ENTER MICRO:BIT
      • ENTER MICRO:BIT

      •   

       V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Navyše robotizácia a automatizácia so sebou prinášajú ďalšie riziká pre pracovný trh.

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka
      • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka

      •  Od 11. januára 2021 sa začina díštančné vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ (do odvolania).

       Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

        

       Žiaci na I. stupni

       Od  11.1.2021 (do odvolania) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.

       ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.

        

       Žiaci na II. stupni

       1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
       2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok je možné v prípade nízkeho počtu známok u žiakov posunúť k 31.3.2021, ale aj ukončiť v riadnom termíne, čo uprednostňujeme. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budete na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.

       3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

       4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.

       5. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.

       6. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.

       7. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá stredná škola individuálne.  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021. Je potrebné sledovať ich webové stránky. Výchovný poradca PaedDr. K. Koprdová Vám bude priebežne zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.

       8. Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch  9.-10.jún 2021

       On-line vyučovanie prebieha v aplikácii ZOOM podľa aktualizovaného rozvrhu. Žiak sa min. 5 min pred začiatkom on-line hodiny prihlási do EduPage. V ľavom menu vyberie položku Triedna kniha a klikne na modrú ikonu kamery umiestnenú vedľa názvu vyučovacej hodiny, ktorá nasleduje.

        

       Organizácia on-line vyučovacích hodín a prestávok

       1. hodina 8.00  –  8.45

       2. hodina 8.55  –  9.40

       3. hodina 9.55  – 10.40

       4. hodin 10.50 – 11.35

       5. hodina 11.45 - 12.30

        

       Riešenie technických problémov:  admin@zsgorazdova.sk

     • Máme nové tituly
      • Máme nové tituly

      • Pýtate sa kde? V našej školskej knižnici!

        

       160 knižných titulov sme za symbolickú cenu zakúpili v občianskom združení Podaj mi ruku Nitra. Táto organizácia pomáha ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám. Náš malý príspevok tiež pomohol. Prispeli sme na zaplatenie časti nájomného pre pani s dieťaťom v núdzi. Pomohli sme si navzájom.

       Milí čitatelia, tešíme sa na Vás.     

        

       Školská knižnica

     • Videli sme hviezdu
      • Videli sme hviezdu

      • Štvrtáci mali čo robiť posledné týždne. Vymysleli si, že vyrobia vianočny film. Kedže divadelné predstavenie nemôže byť. Film je ale niečo, čo sme ešte nerobili. Tak nás čakala poriadna výzva. Zatial je to v štádiu výroby, ale máme už prvé výsledky, tak sme sa rozhodli Vás nimi potešiť. A nezabudnite, zostante naladení.
       S láskou štvrtáci. 
     • Advent a tretiaci
      • Advent a tretiaci

      • Tretiaci sa naozaj veľmi tešia a advent si užívajú plnými dúškami. Tvoria, učia sa, hrajú sa, rozprávajú a čítajú príbehy. Je tam naozaj kúzelne.
     • Vianočný pavilón
      • Vianočný pavilón

      • Náš pavilón sa premenil na vianočný dom. Štvrtáci pracovali ako malé vianoční anjelici, a vyzdobili každý kúsiček pavilónu. Keď tam vstúpite, zrazu Vás zaleje atmosféra Vianoc. Všade samé mašličky, guličky, stromčeky a domčeky a jeden roztomilý jelenček. 
     • Sv. Mikuláš so sv. Barborou
      • Sv. Mikuláš so sv. Barborou

      • Dnes k nam zavítala vzácna návšteva. Sv. Mikuláš vzal so sebou sv. Barboruu a išli spoločne navštívať deti v našej škole. Toľko rozťiarených tváričiek bolo dnes vidieť. Deti si pripravili nádherné básničky, príbehy a zvyky. Svätá Barbora porozprávala o advente a príprave na najäčší dar, ktorý nás čaká. Rozdala čerešnové halúzky, sv. Mikuláš zas rozdal šťavnaté jabĺčka a sladké sladkosti. Sppooločne sme sa pomodlili a poďakovalii za tento nádherný čas. Mali smee dnes prenádherný deň a Vám sme chceli popriať krásne prežívanie adventu. 
     • Vianočné adventné mestečko
      • Vianočné adventné mestečko

      • V štvrtom oddelení žiaci vytvorili nádherné adventné mestečko. Všetko vlastnoručne vyrobili, premysleli, naplnili dobrotami. A teraz sa už nevedia dočkať adventných dní. Pekne si to vymysleli.
     • Šikovné ruky druhého oddelenia
      • Šikovné ruky druhého oddelenia

      • Druháci majú naozaj šikovné rúčky a v školskom klube sa stále venujú jemnej motorike. Robia naozaj úžasné vecičky a hlavne ich to veľmi baví a sú so svojou prácou spokojní. Pomaly sa pripravujú na Vianoce, aby všetko stihli v ten správny čas.
   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • gorazd@zsdlhanr.edu.sk, zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 037 65 343 48, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 037 65 78 042, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 037 64 23 924 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • Kabinet: 0950 291 969 1. oddelenie: 0950 291 969 2. oddelenie: 0951 330 705 3. oddelenie: 0951 330 706 4. oddelenie: 0951 330 708
    • 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie