• Novinky

     • Atlas rastlín, atlas živočíchov.
      • Atlas rastlín, atlas živočíchov.

      • Žiaci 6. ročníka počas minulého šk. roka tvorili projekty o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú na školskom dvore. Každý žiak spracoval 1 rastlinu a 1 živočícha. V tomto školskom roku ich doplnili u úvodné ilustrácie a vytvorili sme z nich atlas rastlín a atlas živočíchov. V septembri sme ich už využili na hodine biológie odučenej v exteriéri. Atlasy sú dostupné v čitateľskom kútiku v pavilóne II. stupňa.
        
     • JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT 2022
      • JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT 2022

      • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

       Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

       Žiaci 3., 4.  a 7. ročníka sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Žiaci z jednotlivých tried súťažia ako tím.

       Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

       Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! 

       Držíme im v súťaži palce!

     • Unikátny projekt FinQ na ZŠ s MŠ sv. Gorazda
      • Unikátny projekt FinQ na ZŠ s MŠ sv. Gorazda

      • Naučíme deti finančnú gramotnosť bez ďalšieho predmetu navyše.

       Finančné vzdelávanie tvorí dôležitú súčasť vyučovacieho procesu. Je to jedna zo základných potrieb, ktorú je nutné rozvíjať a prispievať tak k podpore finančnej kultúry u mladých ľudí.         

       Vďaka tomu sa zrodil jedinečný projekt nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý v sebe spája mnohé prvky, ktoré budú prospešné a prispejú k rozvoju mnohých kompetencií.

       Prečo názov FinQ? Je to jednoduchá rovnica: IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život.

       Naša škola, s cieľom zvýšiť kvalitu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry žiakov, zareagovala na výzvu Nadácie Slovenskej sporiteľne  a v školskom roku 2022/2023 bola vybraná stať sa súčasťou programu FinQ.

       Odkaz: FinQ

        

     • Sviečka za nenarodené deti
      • Sviečka za nenarodené deti

      • Milí rodičia a žiaci,

       aj v tomto roku sa naša škola zapojila do kampane Sviečka za nenarodené deti. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu.

       Kampaň je spojená s predajom symbolických sviečok v rámci verejnej zbierky organizovanej Fórom života n.f., ktorá počas nasledujúceho roka umožňuje financovať dôležité aktivity zamerané na ochranu života, rodiny a ľudskej dôstojnosti.

       Zapojiť sa môžete aj vy, kúpou sviečky v našej materskej škole v popoludňajších hodinách počas nasledujúcich dní až do 28.10.2022.

       Ďakujeme

     • DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ
      • DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ

      • Zbierka pre charitu.

       Vážení rodičia, milé deti!
       V spolupráci s nitrianskou diecéznou charitou (Diecézna charita Nitra, Samova 4) Vás pozývame k účasti na zbierke deťom v núdzi s názvom DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ.

       V prípade, že máte doma hračky, ktoré by mohli potešiť tieto deti, prosíme:
       - aby jedno dieťa prinieslo len jednu hračku (nie knihu, spoločenskú hru)
       - aby hračka bola čistá a použiteľná.

       Hračku môžete priniesť v piatok (21.10.2022) alebo v utorok (25.10.2022) a odovzdať ráno pri vstupe do budovy I. stupňa p. vych. Hanulovej.


       ĎAKUJEME!

     • Súťaž YPSILON - slovina je hra
      • Súťaž YPSILON - slovina je hra

      • Dňa 24.11. 2022 sa bude konať súťaž YPSILON slovina je hra v predmete slovenský jazyk a literatúra.

       Súťaž je určená pre žiakov 1. - 9. ročníka, každý zapojený žiak dostane diplom a malý darček. Vzorové testy a pravidlá si môžete pozrieť na internetovej stránke: https://www.ypsilonsutaz.sk/#pravidla. Súťaž sa uskutoční vtedy, ak sa do nej zapojí minimálne 10 žiakov.

       Štartovné na žiaka je 6,50 eur.

       Nahlásiť účasť a zaplatiť štartovné je potrebné najneskôr do 10. 11. 2022 u p. u. Ondrejkovej. 

     • OZNAM – celoškolské spoločenstvo rodičov
      • OZNAM – celoškolské spoločenstvo rodičov

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda Vás pozýva na celoškolské spoločenstvo rodičov, ktoré sa uskutoční v stredu 14. septembra o 16.00 hod. v telocvični.

       Po jeho skončení budú nasledovať triedne rodičovské spoločenstvá.
        

       Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými.


       Vedenie ZŠ s MŠ

     • OZNAM – vyhlásenie o bezpríznakovosti
      • OZNAM – vyhlásenie o bezpríznakovosti

      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského  zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
     • INFORMÁCIE K STRAVOVANIU
      • INFORMÁCIE K STRAVOVANIU

      •  NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

       Vážení rodičia,

       v novom školskom roku 2022/2023 sa výdaj stravy v ŠJ začne od utorku 6. septembra 2022. Záujemcovia o stravovanie v ŠJ nahlásia svoj záujem triednej učiteľke na krátkom stretnutí po skončení slávnostnej sv. omše v kostole sv. Martina na Chrenovej v pondelok 5. septembra 2022.  V stredu 7. septembra 2022 rozdáme prihláseným stravníkom ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE V ŠJ.

       Žiadame rodičov, ktorých deti sa budú stravovať v ŠJ aby prvú platbu za september uhradili vopred, najneskôr do 31. augusta 2022.

        

       Číslo účtu:                     SK07 5600 0000 0008 5458 8004

       Konštantný symbol:       0379

       Poznámka:                     meno, priezvisko a trieda žiaka

        

       Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie: 34,84 Eur              

       Stravník – žiak I. stupeň: 30,41 Eur

       Stravník – žiak II. stupeň: 32,30 Eur

        

       Ďalšie informácie ohľadom stravovania získate:

       • na školskej internetovej stránke: www.zsgorazdova.sk
       • u vedúcej ŠJ na tel. č.:  +421 901 909 038

        

       Možnosti odhlasovania zo stravovania:

       • telefonicky na tel. č.:  +421 901 909 038 alebo +421 914 199 553
       • elektronicky: STRAVA.CZ (prístupové heslá zostávajú nezmenené)
       • alebo osobne v ŠJ

        

     • Začiatok nového školského roka 2022/2023
      • Začiatok nového školského roka 2022/2023

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že školský rok 2022/2023  začne slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina na Chrenovej v pondelok 5. septembra 2022 o 9.00 hod.

        

       • ZŠ 1. ročník: Rodičia a žiaci 1. ročníka sa stretnú o 8.00 hod. pred budovou školy (3. pavilón). Po spoločnom stretnutí pôjdu do kostola na sv. omšu.
       • MŠ+ZŠ: po skončení sv. omše bude pred kostolom krátke stretnutie rodičov a žiakov s triednymi učiteľkami.

       Riadne vyučovanie v ZŠ sa začína v utorok 6. septembra o 8.00 hod. a v MŠ prijímaním detí od 6.30 hod.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744 Slovakia
    • Základná škola: 0904 618 014 Materská škola: 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie