• Charakteristika školy

      • Sv. Gorazd

      • Patrónom našej školy je sv. Gorazd. Bol žiakom – učeníkom sv. Cyrila a Metoda. Pravdepodobne pochádzal z lokality dnešného Močenku, z usad-losti Gorazdov. Spolu so svätými bratmi – apoštolmi Slovanov a ich pomocníkmi sv. Klementom, Naumom, Angelárom a Sávom tvoria skupinu „Sedempočetníkov“. Svätý Gorazd bol mimoriadne nadaný, učený a charakterný mladík. Ovládal starosloviensky, latinský a grécky jazyk. Na kňaza ho vysvätil biskup Formoza. Podobne ako jeho spoločníci znášal útrapy, ktoré mu spôsobovali kráľ Svätopluk a biskup Viching. Svätý Metod pred smrťou vyvolil za svojho nástupcu sv. Gorazda. Vyjadril to vzácnymi slovami:

       „Toto je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný.“

       Po smrti král’a Svätopluka bol s najväčšou pravdepodobnosťou vysvätený na biskupa a povýšený na arcibiskupa Veľkej Moravy. Po vpáde Maďarov bol nútený utiahnuť sa do zahraničia. Pravdepodobne sa dostal do Krakova, kde pôsobil až do svojej smrti. Poliaci ho začali uctievat ako svätca. Jeho sviatok u nás je 27. júla. Úcta k sv. Gorazdovi sa rozširuje. Túto úlohu chce plniť aj naša škola. Na jej pôde je na počesť sv. Gorazda vystavaná prvá kaplnka na Slovensku.

    • Modlitba k sv. Gorazdovi

     Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si povzbudzoval Metodovho učeníka Gorazda a jeho spoločníkov Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v apoštolskom diele našich vierozvestov, na ich orodovanie nám pomôž, aby sme dnešnému svetu ohlasovali blahozvesť Tvojho syna a upevňovali jednotu Cirkvi skrze Krista nášho Pána. Amen.

     Svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva, orodujte za nás.

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie