• Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch 6. a 7. mája 2024 od 14.00 do 16.30 hod. V prípade záujmu je potrebné vyplniť on-line prihlášku.
   • Touto slávnosťou sme si chceli spoločne pripomenúť patróna našej školy sv. Gorazda, rozlúčiť sa so školským rokom a zároveň sa poďakovať za spoločne strávený čas.
   • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda sa zapojila do  programu Zelená škola.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Zbierka na psí útulok
   • Pozdrav do neba
    • Pozdrav do neba

    • 31. 10. 2022
    • Mestský žiacky parlament v spolupráci s CVČ Domino zorganizoval akciu Pozdrav do neba a lampiónový sprievod.
    • Pozdrav do neba: Čítať viac
   • Ochrana života a zdravia
   • List primátorovi
    • List primátorovi

    • 31. 10. 2022
    • Vyhodnotenie súťaže List primátorovi

     Aj v tomto školskom roku si všetky triedy na druhom stupni zvolili svojich zástupcov do školského parlamentu. Predsedom ŽŠP je Filip Virág a podpredsedníčkou Sofia Mináriková. K ich povinnostiam patrí aj zastupovanie záujmov a reprezentácia školy v Mestskom žiackom parlamente (zástupcovia škôl mesta Nitra). Jednou z akcií, ktorú zorganizoval MŽP je súťaž List primátorovi, do ktorej sa zapojilo desať žiakov druhého stupňa. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 17.10. na FF UKF. Súčasťou vyhodnotenia bola prednáška o komunitných voľbách, po ktorej nasledovala diskusia s primátorom.

    • List primátorovi: Čítať viac
   • Pozorujeme prírodu
   • Školský kvíz o zubroch
    • Školský kvíz o zubroch

    • 28. 10. 2022
    • V stredu 26.10.2022 si žiaci II. stupňa vyskúšali, koľko si toho pamätajú z exkurzie v Zubrej zvernici - riešili totiž školský kvíz o zubroch.
    • Školský kvíz o zubroch: Čítať viac
   • Žiacke fotografie z exkurzie
   • Atlas rastlín, atlas živočíchov.
    • Atlas rastlín, atlas živočíchov.

    • 28. 10. 2022
    • Žiaci 6. ročníka počas minulého šk. roka tvorili projekty o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú na školskom dvore. Každý žiak spracoval 1 rastlinu a 1 živočícha. V tomto školskom roku ich doplnili u úvodné ilustrácie a vytvorili sme z nich atlas rastlín a atlas živočíchov. V septembri sme i
    • Atlas rastlín, atlas živočíchov.: Čítať viac
   • JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT 2022
    • JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT 2022

    • 28. 10. 2022
    • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

    • JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT 2022: Čítať viac
   • Knižná šifra - projekt Gorazdovo čítanie
   • ,,Milión detí sa modlí ruženec"
   • OK žiakov v stolnom tenise
   • Unikátny projekt FinQ na ZŠ s MŠ sv. Gorazda
    • Unikátny projekt FinQ na ZŠ s MŠ sv. Gorazda

    • 20. 10. 2022
    • Naučíme deti finančnú gramotnosť bez ďalšieho predmetu navyše.

     Finančné vzdelávanie tvorí dôležitú súčasť vyučovacieho procesu. Je to jedna zo základných potrieb, ktorú je nutné rozvíjať a prispievať tak k podpore finančnej kultúry u mladých ľudí.

     Vďaka tomu sa zrodil jedinečný projekt nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý v sebe spája mnohé prvky, ktoré budú prospešné a prispejú k rozvoju mnohých kompetencií.

    • Unikátny projekt FinQ na ZŠ s MŠ sv. Gorazda: Čítať viac
   • Sviečka za nenarodené deti
    • Sviečka za nenarodené deti

    • 20. 10. 2022
    • Milí rodičia a žiaci,

     aj v tomto roku sa naša škola zapojila do kampane Sviečka za nenarodené deti. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu.

     Kampaň je spojená s predajom symbolických sviečok v rámci verejnej zbierky organizovanej Fórom života n.f., ktorá počas nasledujúceho roka umožňuje financovať dôležité aktivity zamerané na ochranu života, rodiny a ľudskej dôstojnosti.

    • Sviečka za nenarodené deti: Čítať viac
   • DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ
    • DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ

    • 18. 10. 2022
    • Zbierka pre charitu.

     Vážení rodičia, milé deti!
     V spolupráci s nitrianskou diecéznou charitou (Diecézna charita Nitra, Samova 4) Vás pozývame k účasti na zbierke deťom v núdzi s názvom DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ.

     V prípade, že máte doma hračky, ktoré by mohli potešiť tieto deti, prosíme:
     - aby jedno dieťa prinieslo len jednu hračku (nie knihu, spoločenskú hru)
     - aby hračka bola čistá a použiteľná.

    • DARUJ HRAČKU – DARUJEŠ RADOSŤ: Čítať viac
   • Týždeň zbierania kníh
   • Exkurzia v Zubrej zvernici
   • Súťaž o najkrajšiu ilustráciu
  • Materská škola

   „Nechajte maličkých prísť ku mne…“
  • Projekty a granty

   • Zelená škola 2020/2021
   • finQ - program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy
   • ENTER MICRO:BIT
   • Nadácia Orange
   • Nadácia ZSE - Výnimočné školy
   • Nadácia Slovenskej sporiteľne
   • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
  • Hodnotenie a evaluácia žiakov

   • INEKO
   • Komparo
   • Testovanie 5 a 9
   • iBobor
   • Scratch Cup
   • Školský šport
   • Olympiády
   • Všetkovedko
   • Biblická olympiáda
   • Pytagoriáda
    • Kontakt

     • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre
     • Základná škola: 0904 618 014
     • Materská škola: 0911 931 750
      Riaditeľka školy: 0904 704 964
      Zástupca: 0901 909 131
      Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132
      Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
     • Dlhá 78
      94901 Nitra
      Slovakia
     • Dlhá 78, 949 01 Nitra
      IČO: 37869108
      DIČ: 2021760983
      Právna forma: Združenie
     • ŠKD (1. ročník – p.v. Arpášová): 0951 330 705
      ŠKD (2. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 706
      ŠKD (3. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 708
      ŠKD (4. ročník – p.v. Hanulová): 0950 291 969
     • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy)
      jedalen@zsgorazdova.sk
     • 00588041
     • 2021253069
     • 0910 756 832 │katarina.koprdova@zsgorazdova.sk (ponuky na Deň otvorených dverí na SŠ)
     • 0917 350 109│zuzana.mazecova@zsgoradova.sk
    • Prihlásenie