• Zápis do materskej školy

      • Informácie k zápisu

      • Aktualizované: 11.4.2022

       Zápis detí  do materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční  

       v dňoch 3. - 4. mája 2022 v čase od 9.00 hod. – do 16.00 hod.

       v prezenčnej forme za účasti dieťaťa a obidvoch zákonných zástupcov

        

       V prípade záujmu VYPLŇTE ŽIADOSŤ a my vás budeme včas kontaktovať.

       ON-LINE ŽIADOSŤ: https://gorazdnr.edupage.org/register/

       V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto žiadosť elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com. Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme.