• AKTUALITY - školské aktivity

   • Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    Registrácia na stravovanie v ŠJ (2021/2022)

    24.08.2021 18:23
    Začiatok prevádzky ŠJ je v piatok  3.9.2021
    • 2.9.2021 - žiaci sa na stravu prihlasujú v prvý deň školského vyučovania po skončení slávnostnej sv. omše pred kostolom sv. Martina na Chrenovej - záujem o stravu nahlásia svojej triednej učiteľke. 
    • 3.9.2021 
     • začiatok prevádzky ŠJ
     • žiaci dostanú od triednej učiteľky
      • tlačivo - Zápisný lístok stravníka na stravovanie v ŠJ
      • prihlasovacie údaje pre elektronickú administráciu stravy v novom systéme strava.cz
   • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    24.08.2021 17:09
    Pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku.

    Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošnena nástup do školy sa nevyžaduje test pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

    • Test nebude podmienkou na nástup do školy. Žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 
    • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
    • Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.
    • Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
    • Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.
    • Upozorňujeme a prosíme o rešpektovanie pravidiel ÚVZ pri návrate z augustových dovoleniek v zahraničí. 

     

     

    Infografika - COVID AUTOMAT

    Infografika - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

    Infografika - Prehľad opatrení č. 1.

    Infografika - Prehľad opatrení č. 2.

    Infografika - Príznaky COVID-19

     

   • Zisťovanie záujmu o domáce testovanie žiakov ZŠ

    Zisťovanie záujmu o domáce testovanie žiakov ZŠ

    24.08.2021 14:21
    Prosíme  Vás, aby ste svoj záujem potvrdili vyplnením dotazníka cez EduPage do 25.8. 2021 do 18.00 hod.

    Vážení rodičia,

    V zmysle ,,Školského semaforu“ pre školský rok 2021/2022 zisťujeme záujem o domáce testovanie žiakov základnej školy antigénovými testami s krátkymi tyčinkami.

    Prosíme  Vás, aby ste svoj záujem potvrdili vyplnením dotazníka cez EduPage do 25.8. 2021 do 18.00 hod.

    Každý rodič žiaka základnej školy, ktorý prejaví záujem o antigénové testy  si ich  preberie osobne v škole od triednych učiteľov aj s návodom na použitie.

    Presný termín osobného odberu Vám oznámime.

    Vedenie školy

   • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

    Hodnotenie uskutočneného vzdelávania

    20.08.2021 13:08
    V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.
   • KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    KOMPARO  4 - VÝSLEDKY

    28.06.2021 16:25
    Naši štvrtáci sa  vo štvrtok 27. 5. 2021 zúčastnili testovania  KOMPARO 4  organizovaného spoločnosťou EXAM testing.

    Mali príležitosť vyskúšať si bez stresu „tlak testovania“  a aj takýmto spôsobom sa na testovanie, ktoré ich čaká v piatom ročníku,  pripraviť. Organizátori takouto formou vyhodnotili , posúdili objektívne a nestanne, vzdelávacie výsledky našich žiakov 4. ročníka. 

    Štvrtáci obstáli vynikajúco, dosiahli výborné výsledky  zo SLOVENSKÉHO  JAZYKA  bola úspešnosť 78%, z MATEMATIKY  74%, z PRÍRODOVEDY  83% a z VLASTIVEDY  78%.  Blahoželáme!!! Dokázali , že aj napriek ohromne náročným uplynulým dvom rokom, kedy sme boli situáciou prinútení  vzdelávať sa striedavo prezenčne a dištančne, sú veľmi šikovní a pripravení sa prispôsobiť situácii a kvalitne sa vzdelávať za akýchkoľvek podmienok!  

    Z dosiahnutých  výsledkov sa  tešíme spolu s nimi a želáme im veľa chuti a síl do ďalšie štúdia vo vyšších ročníkoch na 2. stupni základnej školy J

   • MATEMATICKÝ KLOKANKO 2021

    MATEMATICKÝ KLOKANKO 2021

    23.06.2021 11:13
    Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže s KLOKANOM .

    Vďaka originálnym, nápaditým a nezameniteľným úlohám si žiaci aj takouto formou výrazne rozvíjajú
    obrazotvornosť, predstavivosť a logické myslenie.

    Spolu súťažilo z ročníkov 1.- 4. 32 detí z toho 21 dosiahlo vynikajúce výsledky!


    Menovite najúspešnejší riešitelia:
    L. Hanulová /4. roč./
    M. Hanulová /3. Roč./ a ŠAMPIÓNOM školy sa stala A. Petričková /1. roč./

    Srdečne všetkým blahoželáme!

   • MAKSÍK

    MAKSÍK

    21.06.2021 22:25
    Máme tu vyhodnotenie celoročnej usilovnej práce  žiakov  2. - 4. ročníka, ktorí sa zapojili do súťaže MAKSÍK.

    Ich  práca bola odmenená krásnymi diplomami  a cenami, ktoré žiakov veľmi potešili J

    Medzi  najmúdrejších Maksáčikov  sa zaradili

    1. M. Malý /2.roč/
    2. S. Kovalčíková /roč./
    3. Š Snovák /2.roč./
    4. M. Hanulová /3. Roč./
    5. P. Šuhajdová /3. Roč./
    6. M. Snovák /4. Roč./
    7. Š. Šinkovič /4. Roč./

     

    Ako Múdry Maksáčik bol odmenený:

    1. F. Dzurjanin /2. Roč./
    2. L. Malinová / Roč./
    3. Z. Mlynáriková /2. Roč./
    4. L. Čingér / Roč./
    5. M. Lakotová /4. Roč./
    6. N. Fischerová /4. Roč./
    7. S. Miklášová /4. Roč./

     

    Všetkým srdečne blahoželáme! J

     

   • Hudobný koncert šiestakov

    Hudobný koncert šiestakov

    27.05.2021 07:48
    Do 6.ročníka našej základnej školy chodí viacero žiakov, ktorí sú obdarení hudobným talentom.

    Preto sme na hodine hudobnej výchovy usporiadali v areáli školy triedny koncert.

    Ako prvý vystúpil v hre na klavíri Ondrej Ševčík, po ňom nasledoval Filip Turček, Monika Koprdová a Teresa Shiratori zakončila toto klavírne predstavenie nádhernou skladbou. Aimée Longauerová nám zahrala na gitare a veľmi milo nás prekvapila Petra Ziegerová hrou na husliach.

    Všetkým hudobníkom blahoželáme, tešíme sa, že nezahodili dar, ktorý dostali a na budúce opäť pokračujeme smiley.

     

   • Vesmír očami detí

    Vesmír očami detí

    10.05.2021 14:33

    V mesiaci apríil sa naša škola zapojila do súťaže VESMÍR očami detí. Odborná porota sa zhodla v tom, že dielo našej žiačky Sašky Belovičovej z 3.ročníka, postupuje do okresného kola v Hurbanove. Saške blahoželáme, tešíme sa z jej úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov.
     

   • Scratch CUP 2021

    Scratch CUP 2021

    09.05.2021 11:37
    V stredu 21.4.2021 sa konal ďalši ročník programátorskej súťaže Scratch CUP, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci.

     

    Súťaž Scratch CUP je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií.

    Sútaže sa v skolskom roku 2020/2021 zúčastnilo 184 žiakov z celého slovenska.

    Žiaci počas 90 minút riešili 3 súťažné úlohy:

    • Prvá úloha bola venovaná kresleniu obrázkov čiarovou grafikou a príprave a vytváraniu blokov (procedúr) s jedným alebo dvoma parametrami.
    • V druhej úlohe mali žiaci navrhnúť konkrétny scenár (animáciu) s jednoduchým programom, v ktorom využili predovšetkým postupnosť príkazov, kĺzanie postáv, cyklus či klikanie na postavy.
    • Tretia úloha bola zameraná na vytvorenie komplexného programu. Pri jej riešení žiaci mali žiaci preukázať svoje znalosti a schopnosti naprogramovať zložitejšie zadanie - napríklad jednoduchú hru.

     

    Výsledky súťaže v programovaní Scratch CUP 2021

    Žiaci sa v rámci našej školy umiestnili v nasledujúcom poradí:

    1. Monika K. 6. ročník
    2. Michal P. 8. ročník
    3. Dušan S.  5. ročník
    4. Eva H. 8. ročník


    Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili a tešíme sa z pekného umiestnenia každého z vás :)