• AKTUALITY - školské aktivity

   • VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

    VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

    25.02.2021 15:48
    Najšikovnejší  VŠETKOVEDKO -via...

    Milí VŚETKOVEDKOVIA!

    V súťaži, do ktorej ste sa zapojili na začiatku decembra sa vám darilo a už na vás v škole čakajú pekné odmeny J

    Najšikovnejší  VŠETKOVEDKO -via 

    • v 2. Ročníku je ním  Simonka
    • v 3. Ročníku  Marianka
    • v 4. Ročníku Margarétka,  Sára, Lucka

    a VŠETKOVEDKOM  ŠKOLY   sa stala  žiačka 4. ročníka  Ninka J

    Srdečne blahoželáme!

   • Úspešní riešitelia okresného kola matematickej olympiády

    Úspešní riešitelia okresného kola matematickej olympiády

    18.02.2021 13:54
    27. januára 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády.

    Po úspešne zvládnutom domácom kole sa do neho dostali Klára (5.roč.) a Dušan (5.roč.). Obaja zvládli túto neľahkú súťaž výborne – ako úspešní riešitelia.

    Klára: 4.-8.miesto

    Dušan : 18.-21.miesto

    V ich kategórii súťažilo 57 súťažiacich.

    Obom srdečne blahoželáme.

   • Hýbme sa spolu!

    Hýbme sa spolu!

    12.02.2021 10:06
    Každý pondelok, stredu a piatok o 15:00 prináša Richard Pikulík 30 minút intenzívneho pohybového programu pre deti - Hýbme sa spolu!

    Jeho cieľom je:

    • Ponúknuť alternatívu TSV v online prostredí
    • Rozhýbať, prípadne udržať deti v pohybe
    • Vytvoriť pozitívny vzťah detí k pohybu
    • Vzájomne sa motivovať

     

    Odkaz na YouTube: https://youtu.be/houAofXdy00

     

    Čo Richard ponúka:

    • 3x do týždňa 30 minút intenzívneho pohybového programu pre deti
    • Jednoduché cvičenia bez pomôcok v pohodlí domova
    • Výzvy na týždeň
    • Podporu TSV v online priestore
    • Inšpiráciu pre učiteľov
    • Všetko bez poplatku

     

    Kde a kedy to bude prebiehať Live na Youtube

    Pravidelne v pondelok, stredu a piatok o 15:00 hod.

   • Prevádzka školy sa od 8.2.2021 neobnovuje  

    Prevádzka školy sa od 8.2.2021 neobnovuje  

    10.02.2021 17:31

    Spustenie COVID automatu - prevádzka školy sa od 8.2.2021 neobnovuje.

    Vážení rodičia, na základe výpisu Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra č.62 zo dňa 6.2.2021 k stanovisku RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Nitra o odporúčaní neobnoviť prevádzku škôl a školských zariadení na území okresu Nitra v súvislosti so spustením COVID automatu, vedenie školy Rozhodnutím zriaďovateľa č. š13/2021 oznamuje, že sa  neobnovuje prevádzka MŠ a ZŠ v čase od 8.2. 2021 do odvolania.

    Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

    Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    24.01.2021 21:15

    Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.

    Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl. Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou.

    Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia." Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

    Bratislava 19.1.2021

   • Certifikát - škola pripravená na online dištančnú výučbu

    Certifikát - škola pripravená na online dištančnú výučbu

    18.01.2021 13:02
    Naša škola sa zapojila do projektu overenia zručností a pripravenosti pedagógov na dištančné vzdelávanie.
     

    Naša škola splnila všetky podmienky k získaniu certifikátu CODiV, ktorý je dokladom, že vedenie školy zodpovedne pristupuje k epidémii a škola je pripravená na prípadné vyhlásenie karantény a na online dištančnú výučbu.

    Certifikát vydal Komensky s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Zborovna.sk.

     

   • Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

    Vzdelávanie on-line pokračuje ďalej

    15.01.2021 19:14
    Z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.

    Vážení rodičia, na základe dostupných informácií oznámených ministrom školstva, z dôvodu pretrvávajúcej vážnej epidemickej situácie, Vás informujeme, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.
    Vzdelávanie bude aj naďalej prebiehať v online prostredí podľa stanovených rozvrhov.

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • Vzdelávací seminár pre rodiny detí s ADHD

    Vzdelávací seminár pre rodiny detí s ADHD

    11.01.2021 12:20
    Pozývame rodičov a detí zúčastniť sa aj jednodňového seminára KUHAD, určeného nie len pre odbornú, ale i laickú verejnosť – pre rodiny detí s ADHD a ostatných záujemcov.

    Program KUHAD je jednodňový vzdelávací seminár určený okrem odbornej verejnosti aj pre rodiny detí s ADHD a ostatných záujemcov.  V teoretickej časti sú zhrnuté najdôležitejšie ťažkosti a úskalia, ktoré sa spájajú s hyperaktivitou. Zážitková časť napomáha osvojeniu si poznatkov a prehĺbeniu porozumenia v praxi prostredníctvom rôznych techník, hier a materiálov. Viac informácií o seminári KUHAD nájdete v letáku.

    KUHAD_-_Informacny_letak.pdf

    Cena seminára je 83,00 €

    Prihlásiť sa môžete na webových stránkach stránkach www.trea.sk, alebo na e-mailovej adrese kurzy@trea.sk

   • ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

    ZŠ: začiatok vyučovania od 11.1.2021

    10.01.2021 17:25
    Od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou.

    Vážení rodičia, milí žiaci,

    vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, na základe vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa  4. 1. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva  zo dňa  5. 1. 2021, po prázdninách t.j. od 11. 1. 2021 prechádzajú žiaci ročníkov 1.-4. na vzdelávanie dištančnou formou, v obvyklom online prostredí, do odvolania (rozvrhy  budú  zverejnené cez informačný systém EduPage v piatok 8.1.2021).

    Žiaci ročníkov 5.-9. pokračujú   v dištančnom vzdelávaní   podľa doteraz  nastaveného rozvrhu.

     

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

    MŠ: prevádzka sa prerušuje od 11.1.2021

    10.01.2021 17:23
    Prerušenie prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

    Vážení rodičia detí MŠ,

    oznamujeme Vám, že Rozhodnutím  zriaďovateľa čís. š 1/ 2021 zo dňa 7. 1. 2021, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810  zo dňa 5. 1. 2021 a Vyhlášky RÚVZ v Nitre zo dňa 4. 1. 2021 z dôvodu  vážnej epidemickej situácie podľa § 2 ods. (1) podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z.  o nariadení zákazu prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku) podľa § 24 ods. 1 pís a), c) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa prerušuje prevádzka materskej školy od 11. 1. 2021  do odvolania.

    Rozhodnutie zriaďovateľa: PDF

    PaedDr. Anna Fabišová
    riaditeľka školy

   • Kontakt

    • Základná škola s MŠ sv. Gorazda v Nitre
    • zsgorazdova@zsgorazdova.sk
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041 DIČ: 2021253069 EDUID: 100005744
    • Základná škola: 037 6534348, 0904 618 014 Materská škola: 037 65 251 77, 0911 931 750 Riaditeľka školy: 0904 704 964, riaditelnr@gmail.com Zástupca: 0901 909 131, robert.krajcir@zsgorazdova.sk Zborovňa 1. stupeň ZŠ: 0901 909 132 Zborovňa 2. stupeň ZŠ: 0910 756 832
    • Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 37869108 DIČ: 2021760983 Právna forma: Združenie
    • ŠKD (1. ročník – p.v. Kompasová): 0951 330 708 ŠKD (2. ročník – p.v. Arpášová): 0950 291 969 ŠKD (3. ročník – p.v. Bothgálová): 0951 330 705 ŠKD (4. ročník – p.v. Šlosárová): 0951 330 706
    • Vedúca ŠJ: 0901 909 038 (nahlasovanie stravy) jedalen@zsgorazdova.sk
    • admin@zsgorazdova.sk
   • Prihlásenie