• AKTUALITY - školské aktivity

   • Fotky - Deň detí 2022 (5.-9. ročník)

    Fotky - Deň detí 2022 (5.-9. ročník)

    02.06.2022 09:20
    Fotografie zo športovo - zábavného programu pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

     

    Fotoalbum 1.

    Fotoalbum 2.

    Fotoalbum 3.

    Fotoalbum 4.

   • OK vo vybíjanej mladších žiačok

    OK vo vybíjanej mladších žiačok

    16.05.2022 11:40
    Turnaj vo vybíjanej.

     

    11. mája 2022 sa vybrané žiačky 5. - 7. ročníka zúčastnili OK vo vybíjanej žiačok na ZŠ Fatranská. Za ich bojovnosť, nasadenie a túžbu po víťazstve im patrí naše uznanie :)

    Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

     

     

   • Celoškolské spoločenstvo rodičov

    Celoškolské spoločenstvo rodičov

    09.05.2022 09:26
    Dňa 12. mája 2022 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov.

    Dňa 12. mája 2022 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov.

    Po jeho skončení budú nasledovať triedne spoločenstvá na ktorých sa rodičia môžu informovať o prospechu a správaní svojho dieťaťa.

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda

   • 1. miesto v OK biologickej olympiády

    1. miesto v OK biologickej olympiády

    06.05.2022 09:58
    1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F - starší žiaci.

    Žiaci 5. ročníka: Margaréta Bezáková, Lucia Hanulová, Matej Kovalčík a Matej Snovák získali 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F - starší žiaci.

    Súťaž sa konala 5.5.2022, pripravovala sa na ňu i Sára Miklášová, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť.

    Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za snahu.

   • Vzdelávací pobyt v Tesároch, spojený so zážitkovým vyučovaním dejepisu a občianskej výchovy

    Vzdelávací pobyt v Tesároch, spojený so zážitkovým vyučovaním dejepisu a občianskej výchovy

    05.05.2022 08:29
    Dvojdňový vzdelávací pobyt v Tesároch, spojený so zážitkovým vyučovaním dejepisu a občianskej výchovy, obohatil žiakov 8. a 9. ročníka o množstvo nových zážitkov.

    Vzdelávací pobyt je súčasťou projektu Demohráč. Projekt je organizovaný v spolupráci s Mestom Nitra. 

    Žiaci si prostredníctvom neformálneho vzdelávania obohatili svoje vedomosti a vďaka zážitkovému vyučovaniu si mnohé situácie aj „prežili“, a tak si mohli uvedomiť dôsledky svojho konania i nezapájania sa.

    K hlavným myšlienkam na zamyslenie a diskusiu patril aj výrok teológa Martina Niemöllera:

    ,,Keď prišli po komunistov, mlčal som (neprotestoval), lebo som nebol komunista. Keď prišli po Židov, mlčal som, lebo som nebol Žid. Keď prišli po katolíkov, mlčal som, lebo som bol protestant. A keď prišli po mňa, už nezostal nikto, kto by sa ma mohol zastať...“

     

    Fotogaléria:

     

   • Exkurzia v Talentcentre

    Exkurzia v Talentcentre

    28.04.2022 15:22
    Žiaci 8. ročníka spoznávali svoje schopnosti a talenty.

    Žiaci 8. ročníka sa 20.4.2022 zúčastnili exkurzie v Talentcentre. Tu mali možnosť pomocou viacerých testov spoznať bližšie svoje schopnosti a talenty.

    Dozvedeli sa tiež, na ktoré profesie majú vhodné predpoklady. Exkurzia by im mala pomôcť pri výbere strednej školy a budúceho povolania.

   • 2. miesto v krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

    2. miesto v krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

    28.04.2022 15:13
    Štefanka Kollarová získala vynikajúce 2.miesto v krajskom kole 32. ročníka celoslovenskej postupovej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".

    Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

    Obsahovú náplň tvorili otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, súhvezdia, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. 

    Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

   • Spoločná brigáda ku Dňu Zeme

    Spoločná brigáda ku Dňu Zeme

    24.04.2022 14:09
    Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili jarnej brigády v škole.

    Milí rodičia, pedagógovia, žiaci a zamestnanci školy!

    Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili jarnej brigády v škole. Počasie nám prialo a urobili sme spolu veľa dobrej práce.

    Sme vďační Pánu Bohu za požehnanie a za to, že Vás máme.

    ĎAKUJEME!

    S úctou 

    Rada školy a Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

     

   • Čo vieš o hviezdach?

    Čo vieš o hviezdach?

    05.04.2022 08:48
    Vesmír a jeho nádhera zaujala žiačky štvrtého ročníka našej školy. Zapojili sa do sútaže "Čo vieš o hviezdach?".

    Vesmír a jeho nádhera  zaujala žiačky štvrtého ročníka našej školy. Zapojili sa do sútaže "Čo vieš o hviezdach?", ktorú organizovala Tekovská hvezdáreň v  Leviciach.

    Štefanka Kollarová získala krásne 3.miesto a postupuje do krajského kola. Marianka - 4. miesto,  Paulínka a Laurika -  5.miesto.

    Všetkým dievčatám  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

   • T9-2022: RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5.-8. ročníka

    T9-2022: RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5.-8. ročníka

    04.04.2022 08:17
    Riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka v stredu 6. apríla 2022.

     

    Riaditeľka Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 dňa 6. apríla 2022 riaditeľské voľno.

    V tento deň sú všetci žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

    PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)